Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatkartläggning enligt Greenhouse Gas Protocol

Att kartlägga växthusgasutsläpp och identifiera förbättringspotentialer är viktiga nycklar i ett företags hållbarhetsarbete.

Att beräkna, sätta mål, och minska sina utsläpp av växthusgaser blir alltmer viktigt för företag i takt med att hållbarhetskraven ökar från såväl samhälle som kunder. Men att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat då utsläpp genereras både i den egna verksamheten, i leverantörsledet och när produkter och tjänster används av kund eller konsument. 

Till hjälp tillhandahåller Greenhouse Gas Protocol världens mest använda standarder för att beräkna och rapportera företags växthusgasutsläpp. Genom att dela in utsläppen i tre distinkta scope blir det tydligt vilka utsläpp som är direkta, som verksamheten har direkt kontroll över, och indirekta, som sker utanför organisationens gränser.

Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. Exempel är egna fabriker/anläggningar, köldmedialäckage, egna lastbilar och arbetsmaskiner

Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla.

Scope 3 omfattar alla de utsläpp som verksamheten ger upphov till i sin värdekedja, både uppströms och nedströms organisationens gränser. Dessa utsläpp delas in i 15 kategorier och ett exempel kan vara klimatpåverkan från inköpta varor eller tjänster, eller utsläpp då en produkt används av kund eller konsument.

Att genomföra en kartläggning av växthusgasutsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol har flera fördelar. Det ger en tydlig bild av nuläget, och skapar ett beslutsunderlag till att göra rätt prioriteringar, sätta relevanta klimatmål och ta fram effektiva handlingsplaner. Exempel på andra fördelar är:

  • Identifierar befintliga risker och möjligheter att minska utsläpp
  • Ger insikt om stort och smått och därmed vilka åtgärder som ger bäst effekt
  • Lägger grunden för en effektiv klimatstrategi
  • Krav för deltagande i många program och organisationer, tex SBTi och ICLEI
  • Resultaten kan användas för rapportering, tex till CDP eller GRI
  • Ger underlag till kommunikation och varumärkesbyggande
  • Möjliggör benchmark mot andra företag och organisationer
  • Krav om man vill vara med på Carbon Markets
  • Ökad trovärdighet

Vill du ha hjälp?

Inom RISE har vi stor erfarenhet av att göra klimatkartläggningar i enlighet med Greenhouse Gas Protocol och vi kan stötta företag i alla steg i processen med att ta fram en effektiv klimatstrategi: kartläggning, reduktionspotentialsberäkning, utsläppsscenarier, målsättning och handlingsplaner. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just ditt företag!

Välkommen att höra av dig!

Maria Hellström

Kontaktperson

Maria Hellström

Enhetschef

+46 10 516 66 30

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.