Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE klimatskala för måltider

RISE har tagit fram en klimatskala för att underlätta förståelsen för vad som är en klimatsmart måltid.

Varför har vi tagit fram en klimatskala för måltider?

RISE märker tydligt av den ökade efterfrågan på kunskap om matens klimatpåverkan från olika håll i livsmedelsbranschen. Det upplevs som en utmaning att förstå om ett klimatavtryck är lågt eller högt och hjälpmedel för att lättare tolka och förhålla sig till en måltids klimatavtryck har efterfrågats.

Vad är syftet med RISE klimatskala för måltider?

Syftet med klimatskalan är att den ska underlätta förståelsen för vad som är en klimatsmart måltid (lunch eller middag). Skalan ska därmed ge vägledning till vad som räknas som låg och hög klimatpåverkan för en måltid, med hänsyn tagen till olika tidshorisonter. Den ska ge vägledning till vad som är bra kliv på vägen på kort sikt men även vägledning till nivån vi bör sträva efter på längre sikt för att uppnå målet i Parisavtalet.

Vem kan använda RISE klimatskala för måltider?

Målgruppen för RISE klimatskala är aktörer i Sverige som producerar, säljer, serverar eller konsumerar måltider. RISE hoppas att användningen av klimatskalan ska öka samsynen bland livsmedelsaktörer kring kommunikation om klimat-vänligare måltidsalternativ och därmed även göra det lättare för konsumenten att välja klimatsmart.

RISE klimatskala för måltider med tillhörande visualisering med stjärnor är öppet tillgängligt för alla som vill använda den, förutsatt att användaren använder materialet utan modifiering. RISE Klimatskala är ett koncept och i det ingår en visualisering med stjärnor för att förklara skalan på ett tydligt sätt. Om ni väljer att inspireras av konceptet men använda en annan typ av visualisering kan ni hänvisa till att ni använder samma intervaller som i RISE klimatskala för måltider, men inte säga att ni använder RISE klimatskala för måltider för där ingår stjärnorna som en del i konceptet.

Att tänka på vid användning av skalan

Klimatskalan är framtagen för måltidsportioner till måltidsgäster med ett normalt näringsbehov, d v s den är inte anpassad för personer med särskilda näringsbehov. Att minska en måltids klimatpåverkan genom att minska mängden näring är inte rätt väg att gå. Vi rekommenderar därför att klimatskalan används i kombination med näringsberäkningar av måltider och maträtter i enlighet med de svenska nationella kostråden, på samma sätt som görs inom offentliga måltider idag. 

För en verksamhet ser vi att man med fördel även kan använda skalan för att räkna genomsnittliga nivåer för exempelvis en vecka. 

Klimatpåverkan är en av flera viktiga aspekter som behöver tas hänsyn till i arbetet för en mer hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. För att fånga andra perspektiv kan klimatskalan med fördel användas tillsammans med andra verktyg och arbetssätt för ökad hållbarhet.

Britta Florén

Kontaktperson

Britta Florén

Senior konsult

+46 10 516 66 66

Läs mer om Britta

Kontakta Britta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.