Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Företagsanpassat stöd

Som företag har ni en inneboende motor för utveckling, och Omställningslyftets ambition är att möta upp med rådgivning och experter inom hållbarhet och omställning. 

Omställningslyftets företagsanpassade stöd utgår från de steg som ert företag står inför i hållbarhetsresan just nu.  

Kontakt med affärsutvecklare: Ta kontakt – antingen genom IUC eller Energikontoret i din region, eller direkt i anmälningsformuläret – för en dialog om er affär, en framtidsspaning om risker och möjligheter samt behov.  

Rådgivning och coachning: IUC:s och Energikontorens rådgivare och coacher kan bli ett bollplank under ett antal coachningssessioner, som klargör vägar framåt i omställningsresan.  

Experter och forskare: Utifrån dialogen om ert nuläge och behov kan Omställningslyftet erbjuda arbetsmöten med RISE:s och IVL:s experter och forskare på det område som ni vill tackla just nu.

Utifrån den inledande dialogen med en affärsutvecklare får ni ett förslag på ett upplägg speciellt utformat för att vara ett stöd i de steg som ni har framför er just nu på omställningsresan. 

Aktiviteterna är kostnadsfria genom statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) när ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd.