Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning

Det här programmet riktar sig till ledare som tillsammans med sin ledningsgrupp önskar att ta ett helhetsgrepp om både digitalisering och hållbarhet.

Programmet ger dig som ledare möjlighet att både ta tillvara möjligheterna med digitaliseringen och möta de ökade kraven på hållbart värdeskapande och samtidigt stärka konkurrenskraften i ditt företag. Frågorna är stora och många ledare har en utmaning i att greppa både hållbarhet och digitalisering samtidigt och att integrera dem i en och samma handlingsplan med aktiviteter.

Skräddarsydda kunskapslyft

Vi erbjuder en agil arbets- och utbildningsprocess där du som ledare tillsammans med din ledningsgrupp får skräddasydda kunskapslyft. Under inspirerande arbetsformer arbetar vi fram en enad bild av ert nuläge och era potentialer framåt - utifrån både ett digitalt och ett hållbarhetsperspektiv och en kombination av dessa.

Handlingsplan för ökad affärsnytta

Digitaliseringen erbjuder i många fall lösningar på hållbarhetsfrågor och genom att arbeta med båda frågorna samtidigt kan synergier användas för att realisera hållbara lösningar.  Tillsammans utvecklar vi en handlingsplan som gör att ni på ett strukturerat sätt kan ta er an båda frågorna och samtidigt skapa ökad affärsnytta.

Stöd av experter

Vår process innehåller kunskapslyft och ger utrymme till egen reflektion och diskussioner inom gruppen. Ni kommer under processen ges möjlighet att möta experter inom områden som är relevant för just er organisation. Alla företag som vi möter har sina specifika utmaningar och möjligheter därför justerar vi innehållet i workshoparna utifrån era önskemål och ert företags behov.

UPPLÄGG

Format: Interaktiv workshop 3 h vid fem tillfällen.

WS 0. Uppstart – Samtal om era behov och önskemål kring programmet.

WS 1. Kick-off inspiration. Vad händer i omvärlden? Hur påverkans ni och hur påverkas kunderna?

WS 2. Digital mognadstest och analys av ert företag utifrån ekodesignstrategier för en gemensam bild av ert nuläge och era potentialer.

WS 3. Utmaningar och möjligheter för företaget.

WS 4. Utveckling av målbilder.

WS 5. Framtagande av handlingsplan.

Vem medverkar från er:  VD/ledningsgrupp och nyckelpersoner.

Vem medverkar från RISE: Coacher inom digital transformation och hållbarhet.

Vad kommer ut:

  • Digital mognadstest – nuläge
  • Analys av företaget utifrån ekodesignstrategier
  • Gemensamma målbilder för ert företag kopplat till er vision och era digitaliserings- och hållbarhetsambitioner
  • Identifiering av utmaningar och möjligheter
  • Handlingsplan med prioriteringar
Conny Björnehall

Kontaktperson

Conny Björnehall

Focus Area Leader Digitalization Public Sector

+46 10 228 43 02

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanna Winzenburg

Kontaktperson

Susanna Winzenburg

Projektledare

+46 10 228 42 33

Läs mer om Susanna

Kontakta Susanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.