Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Den uppkopplade individen

Det framtida digitala samhället drivs av data och för varje år som går ökar den mängd data som vi samlar på oss. Mycket av detta data är persondata som kan kopplas till individer. Detta ger oss möjligheter att skapa digitalt personaliserade tjänster och produkter, som till exempel personaliserad vård eller smarta byggnader.

Det finns en stor potential här till både värde och välstånd, men det är också viktigt att förstå hur man skall utforma lösningarna och hur man skall förhålla sig till persondata både legalt och etiskt. Vi behöver förstå användarna så att lösningarna faktiskt svarar mot verkliga behov och önskningar. Ur en etisk synvinkel, och för att bevara tillit, är det viktigt att individen förstår implikationerna av att dela med sig, vilket data som delas, hur det kommer att användas, vilka nyttor som potentiellt uppstår i och med delandet, samt har kontroll över sitt data. Utöver detta måste man självklart förstå datat isig, inklusive metoder för insamling analys och presentation, samt dessas styrkor och begränsningar.

På RISE tror vi att man behöver en helhetssyn på dessa problem, och vi ser därför till att koppla samman forskargrupper med expertiser som svarar mot projektbehov:

  • Personalisering inom flera områden, som till exempel  digitalisering inom industrin, mobilitet, lärande och e-hälsa.
  • Användarcentrerad design, UX (user experience), service design och prototypning, där vi har flera olika forskargrupper som samarbetar i projekt både externt och internt.
  • Digital etik utforskar etiska frågeställningar i relation till bland annat persondata och AI.
  • Cybersäkerhet och tillit relaterat till medborgare och organisationer.
  • Policy labs som utforskar policy- och regelverksutveckling för att stödja innovation.

Vi arbetar både inom forskningsprojekt och med behovsanalys, utbildning, design och rådgivning direkt mot kund.

Mer information

 


 

Kristina Knaving

Kontaktperson

Kristina Knaving

Fokusområdesledare Den uppkopplade individen-Senior forskare och interaktionsdesigner

+46 73 030 19 86

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.