Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Sverige kraftsamlar inom additiv tillverkning

Nu är Applikationscenter för additiv tillverkning öppet – för partner och näringsliv som vill nyttja den spetskompetens och infrastruktur för additiv tillverkning som finns i centret.

Den 31 maj 2022 samlades drygt 130 personer hos RISE i Mölndal för att vara med på invigningen av Applikationscenter för additiv tillverkning. Bland deltagarna fanns centrets 16 partner från industri och akademi, centrets finansiärer och en rad andra intressenter. Deltagarna bjöds på en rundvandring, med guidning av RISE forskare inom additiv tillverkning.

– Det var en välorganiserad visning som gav alla, oavsett bakgrund, en grundläggande förståelse för vad som kan göras i centret. Som partner känner jag väl till anläggningen sedan tidigare men det var ändå intressant att se de sex olika stationerna och höra RISE experter presentera dem, berättade Karl Neulinger, från RENA Technologies Austria.

Ska driva utvecklingen av additiv tillverkning

Invigningsceremonin började med en paneldiskussion om vilken betydelse Applikationscenter för additiv tillverkning har för att stärka industrins konkurrenskraft och bidra till dess hållbara omställning.

– Detta är en milstolpe för svensk industri. Den kraftsamling med företag, akademi och region vi ser här är ett perfekt exempel på hur RISE kan hjälpa näringslivet att stärka sin internationella konkurrenskraft, sa Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion på RISE.

Bidraget till industrins hållbara omställning var något som lyftes av Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, samtidigt som hon hoppas att satsning ska generera nya arbetstillfällen i regionen:

– Additiv tillverkning är en av de nya resurssnåla tillverkningsmetoder som vid sidan av mer cirkulära materialflöden behövs för att göra den framtida industrin mer hållbar. Satsningen på Applikationscenter för additiv tillverkning både breddar och stärker Västra Götalands position inom innovation och hållbara och digitala tillverkningsmetoder.

Kompetens längs hela värdekedjan

Applikationscenter för additiv tillverkning är en öppen testbädd, vilket betyder att den kommer att nyttjas av såväl centrets partner som av industrin. I centret finns kompetens och infrastruktur i hela ekosystemet för additiv tillverkning, något som var viktigt för att Siemens Energy skulle bli partner i AM Center.

– För att lyckas industrialisera additiv tillverkning måste hela värdekedjan beaktas. Det är praktiskt taget omöjligt för ett företag att täcka alla aspekter i värdekedjan eftersom det kräver betydande investeringar samt omfattande expertis och resurser. Samarbete mellan flera parter är nödvändigt, sa Vladimir Navrotsky, Vice President Technology and Innovation, Siemens Energy.

Forskning i framkant och stöd till mindre företag

Utöver nya industrinära lösningar är forskningen inom området väldigt viktigt för att ligga i teknikens framkant, varför Chalmers är en självklar partner.

– Chalmers ser med stor entusiasm på det nya centret. Det kommer att stärka det redan aktiva samarbetet inom additiv tillverkning mellan Chalmers och RISE. Göteborg får en infrastruktur för forskning och utveckling inom additiv tillverkning, från grundläggande processforskning till införande i storskalig industriell drift. Det ger förutsättningar för att regionens industri ska kunna utnyttja teknikens möjligheter till fullo, sa Johan Malmqvist, professor och Head of Division Product Development vid Chalmers.

Applikationscenter för additiv tillverkning och dess partners kommer att driva regionala, nationella och europeiska forskningsprojekt tillsammans. Den nya kunskapen kommer att omsättas i nya och unika utbildningar för att stötta fler företag i deras additiva resa. 

Modul-System, med huvudkontor i Göteborg, är ett annat företag som är partner centret. 

- AM Center ger oss mer muskler och möjligheter, bland annat genom att kunna lära av RISE och övriga partner i centret. Att ta del av och dela kunskap inom centret kommer att göra att vi kan utvecklas snabbare inom additiv tillverkning, säger David Mickelson, VD på Modul-System.

Dags för nästa fas

Invigningen avslutades med att Pernilla Walkenström på RISE överräckte en 3D-utskriven båt till centrets finansiär Västra Götalandsregionen som mottogs av Kristina Jonäng och till Seyed Hosseini ansvarig på centret. Båten är en miniatyr av Europas första 3D-printade motorbåt, utskriven i ett stycke hos RISE.

– Det känns väldigt bra att vi nu  formellt har invigt Applikationscenter för additiv tillverkning, efter många års arbete med att få alla pusselbitar på plats. Det gör också att vi nu går in i nästa fas, vilket både vi som arbetar i centret och våra partner ser fram emot, sa Seyed Hosseini, ledare av centret. 

 

Några röster från invigningen

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

"Därför startar vi AM Center"

Pernilla Walkenström, divisionschef på RISE, berättar varför RISE tillsammans med partner gör den här satsningen.

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

"Viktig satsning för regionen"

Kristina Jonäng, regionråd Västra Götalandsregionen, berättar om förväntningarna på Applikationscenter för additiv tillverkning, från en finansiärs perspektiv.

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

"Tillsammans bygger vi ett ekosystem för AM"

Johan Malmqvist, Head of division of Product Development and chair professor, Chalmers University of Technology berättar om varför Chalmers är partner i Applikationscenter för additiv tillverkning.

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

"Får betydelse svensk konkurrenskraft internationellt"

Klas Ericsson från Business Sweden berättar vad AM Center betyder för Sverige för att stärka konkurrenskraften på den globala marknaden.

Invigning av AM-center
Invigning AM-center, teamet på RISE
Invigning AM-center samtal
Invigning AM-center
Invigning AM-center paneldiskussion
AM-center invigning panel
AM-center invigning panel
Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.