Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Test och demo - realisera dina idéer med additiv tillverkning

När din 3D-modell är komplett och har utvärderats är det dags för nästa steg, att realisera konstruktionen fysiskt. Detta innefattar produktion av komponenten med hänsyn till samtliga krav på form, funktion och material, samt möjliga begränsningar i tillverkningsprocessen. Under tillverkningen samlas data in för att möjliggöra en grundlig analys och bistå med insikter kring en framgångsrik och stabil produktionsprocess. Analysen hjälper till att identifiera potentiella förbättringsområden för att säkerställa att komponentkraven uppfylls och att produktionen håller hög kvalitet.

I en del fall behövs ytterligare optimering av tillverkningsstrategin. Då görs en fördjupad analys av processparametrar och en ytterligare utvecklingsloop för att framgångsrikt tillverka komponenten och uppfylla alla dess krav på form, funktion och termiska egenskaper. En realiseringsfas omfattar inte bara utskrift, utan även efteroperationer såsom bearbetning, värmebehandling och ytmodifiering.

Karaktärisering ett måste

När en komponent eller en utvärderingsdetalj har tagits fram, oavsett för vilken typ av additiv tillverkning, är karakterisering ett måste för att kontrollera resultatet i förhållande till alla typer av krav: mekaniska, termiska, korrosion, mikrostruktur och dimensionsnoggrannhet. Dessutom är analyser kring renhet, biokompatibilitet, biologisk säkerhet och funktion särskilt relevanta för medicintekniska produkter.

I en komplett analys och utvärdering av potential och strategi för additiv tillverkning i en produktionsprocess måste alla olika processteg inkluderas: förberedande, tillverkande och efterföljande. Applikationscenter för additiv tillverkning erbjuder tjänster längs hela vägen.

 

Våra erbjudanden inom test och demo

Profile image

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

rikard.norling@ri.se

Läs mer om Rikard