Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Omställning till additiv tillverkning i 5 steg

Trots alla fördelar som additiv tillverkning för med sig är det många företag som tvekar. Det gäller särskilt små- och medelstora företag med begränsade resurser och där de stora investeringarna kopplade till additiv tillverkning kan verka skrämmande och göra beslutet om teknikskiftet svårt.

I större företag kan utmaningen vara att skapa förståelse för vad omställningen innebär hos olika intressenter och att förankra beslutet hos ledningen och berörda delar av organisationen. Detta är dock något som är mycket viktigt, oavsett företagets storlek.

Övergång i 5 steg

Det går att göra en stegvis övergång till additiv tillverkning, oavsett vad som är företagets drivkraft bakom teknikskiftet.

  1. Skapa medvetenhet om vad övergången till additiv tillverkning innebär hos dina intressenter (kan vara ledningen, avdelningar på företaget och externa aktörer)
  2. Fokusera på fallstudier från andra företag, för att visa på nyttan med övergången och hur det kan stärka ditt företags konkurrenskraft
  3. Kompetensutveckling, för alla funktioner i alla delar av processen
  4. Skapa goda exempel internt, som visar hur det praktiskt och affärsmässigt kan fungera
  5. Bygg upp tillverkningskapacitet i liten skala internt, eller hitta lämplig underleverantör

Med en sådan här modell är additiv tillverkning inte ”bara” en strategi för tillverkning, utan en strategi som involverar hela företaget. Det kräver uppbyggnad och utveckling av bland annat designkapaciteten, produktionen, driften, affärsmodellerna och kundsupporten.

Erbjudande: 
Vägledning baserat på behov

Vi kan vägleda och stötta din organisation i alla steg vid övergången till additiv tillverkning. Det kan innefatta analys av organisationens möjligheter använda additiv tillverkning och utvärdering av additiv tillverkning som möjliggörare för att stärka organisationens konkurrenskraft.

Baserat på resultatet kan olika vägar definieras och vi tar fram förslag på hur vi kan stötta din organisation på er omställningsresa från start till mål.

Kontakta oss för mer information, och för att boka ett första möte.

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.