Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Industrialisering och anpassning av additiv tillverkning

Vad innebär industrialisering av additiv tillverkning?

Som vid all produktion kräver additiv tillverkning på industriell skala en utarbetad process. Men hur ser en sådan egentligen ut? Är det att bara att investera i en 3D-printer och tillhörande utrustning, hyra in eller utbilda personal, säkra materialförsörjning och efterbearbetning, samt starta produktionen? 

Eller behöver du investera i en komplett maskinpark, införa material- och produktkvalifikationer, rulla ut digitala plattformar för produkt- och produktionsprocesser (såsom PLM, PDM eller MES), införskaffa cybersäkerhetslösning, sätta upp kontinuerlig utbildning och processoptimering, integrera hela leverantörskedjan, samt inrätta en avdelning som hanterar produktionen, kundrelationer och annat?

Det är inte helt lätt att veta var man ska börja, eller hur omfattande industrialiseringsprocessen behöver vara. Givet är att hänsyn måste tas till industristandarder och regelverk. Men omfattningen styrs egentligen enbart av den egna organisationens förmåga samt kundernas krav på produkter, information och spårbarhet.  

Utmaningar i samband med uppskalning

Eftersom det i många fall ännu saknas standarder kring additiv tillverkning, finns det flera utmaningar i samband med uppskalning av en produktionsprocess. Denna brist på standarder och definierade kvalificeringsförfaranden, leder ofta till kund- och applikationsspecifika verifieringar, valideringar, kvalificeringar vilket är arbetskrävande, tidsödande och dyrt.

I dag är det ofta svårt att hitta rätt kompetens för en egen första industrialisering av additiv tillverkning med installation av en komplett infrastruktur. Kunskapen och förmågan finns oftast bara hos de företag som redan genomfört en industrialiseringsfas och lärt sig genom det arbetet. Detta är också det som särskiljer de ledande aktörerna inom industrin, de har med hjälp av sin uppbyggda förmåga inom additiv tillverkning fått ett försprång och stärkt sin konkurrenskraft.

Viktigt att standarder etableras

Att genom samverkan mellan intressenterna i AM-värdekedjan tillsammans med standardiseringsorgan verka för att standarder etableras är viktigt. På så sätt kan vi bidra till att öka takten för införandet av additiv tillverkning som teknik inom allt fler områden inom industrin.

Arbetsmiljö och säkerhet

När du implementerar en ny tillverkningsmetod, i liten eller stor skala, är det oerhört viktigt att tänka på arbetsmiljö och säkerhet. Nya processer, material, partiklar, kemikalier och maskiner medför nya arbetsmiljörisker du kanske inte behövt ta hänsyn till tidigare. 

RISE arbetar med såväl fysisk som organisatorisk arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö innefattar belastningsergonomi (fysisk belastning), klimat, belysning, säkerhet (mekaniska och elektriska risker) samt exponering för kemikalier, partiklar, buller och vibrationer. Organisatorisk och social arbetsmiljö rör faktorer som ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme, bemanning och fördelning av arbetsuppgifter. 

RISE erbjuder tre arbetsmiljörelaterade tjänster knutna till additiv tillverkning. Utgångspunkten är att arbeta förebyggande, så att besvär, sjukdom och olycksfall kan undvikas.

erbjudande: arbetsmiljö och säkerhet

Inom arbetsmiljö och säkerhet erbjuder RISE kompetens inom följande områden, där erbjudandet kan anpassas till utmaningar inom additiv tillverkning.

Riskanalys av AM maskiner (maskindirektiv och standarder)

Arbetsmiljömätning - kemiska arbetsmiljörisker och damm 

Ergonomi – samspel människa, teknik och organisation (MTO)

Fler erbjudanden

Kontakta oss för att inleda en diskussion om vad industrialisering av additiv tillverkning kan betyda för din organisation.