Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Europas första 3D-printade motorbåt

En snarlik kopia av en av Nordens populäraste motorbåtsmodeller har producerats genom 3D-printning. Båten är en av få i världen som printats i ett helt stycke och klarat en sjösättning, och är resultatet av ett samarbete mellan Cipax och RISE. Den 4,2 meter långa skapelsen är ett steg framåt för additiv tillverkning, och kan inom kort innebära nya intäktsströmmar och affärsmodeller för företaget Cipax och dess båtvarumärke Pioner.

Spänningen var stor när det var dags för sjösättning i av den 3D-printade båten den 16 december i Göteborgs skärgård.

– Vi gissade att båten skulle hålla men vi var nervösa in i det sista. Men allt gick till slut som planerat, och båten höll när vi sjösatte den, vilket kanske var det mest kritiska ögonblicket, säger Emil Johansson, forskare och projektledare på RISE.

I slutet av november när båten skapades var det fortfarande osäkert om den skulle klara sjösättningen i Västkustens hårda höstvindar. Det återstår tekniska justeringar, kvalitetssäkringar och certifieringar innan 3D-printade motorbåtar kommer ut på den kommersiella marknaden. Men bara det faktum att Pioner 14 Active, en av Cipax storsäljande fritidsbåtar, har ”skrivits ut”, i ett stycke, i stället för att som vanligt stöpas i en gjutform, är revolutionerande.

– Med den här tekniken får vi långt större frihet i designen av våra båtar. Vi behöver inte längre vara låsta i en form ut utan kan fritt göra justeringar eller tillägg, och sedan enkelt skicka designfilen till printen, säger Dag Eirik R Thomassen, vd på företaget.

Stort intresse för skräddarsydda lösningar

Redan idag finns ett stort intresse för att ”bygga sin egen båt” bland företagets kunder. De kan i dagsläget välja färg, motor, sidoräcken med mera via hemsidan. Med den additiva tillverkningen kan båtarna skräddarsys i en helt annan utsträckning. Om exempelvis en kund vill göra båten 20 centimeter kortare, eller rita in sina barns ansikten i fören som en designdetalj, blir det fullt möjligt.

Andra kunder har mer professionella behov:

– Vi har bland annat polisen, brandförsvaret och försvaret som kunder. Där ser jag hur vi kommer att kunna formanpassa båtar för deras individuella behov av spaningsutrustning, gasmasker och dykutrustning.

Som industriell aktör vill vi jobba nära den senaste forskningen

Inga gjutformar

En fördel med 3D-printning är att enskilda exemplar kan tas fram utan att kostnaden skjuter i höjden eftersom inga gjutformar behövs. Utmaningen vid 3D-printning kan vara behovet av en hel del stödmaterial och därmed svinn. Men genom att på ett smart sätt anpassa den ursprungliga båtdesignen för 3D-utskrift var det möjligt att tillverka den med mindre än 4 procent genererat materialavfall.

– När den additiva båttillverkningen kommer igång på allvar ser jag att många kunder kommer att välja att köpa designen av oss för att sedan få den tillverkad lokalt, säger Dag Eirik R Thomassen.

Kräver annan typ av plast

Däremot är det en utmaning att uppfylla produktspecifika egenskaper. En fritidsbåt ska exempelvis enligt rådande regler kunna flyta även om den fylls med vatten. Den nu producerade 3D-båten kan nästan leva upp till det, men alltså bara nästan.

– Det beror på materialet. 3D-printning kräver en annan typ av plast, och dessutom att den blandas med glasfiber för att inte kollapsa när den läggs lager på lager. Det gör densiteten något högre, så att den blir högre än vatten. Innan 3D-printade båtar kan säljas kommersiellt behövs antagligen att man tillför någon slags flytkroppar, säger Jan Johansson, forskare på RISE.

Båten har utvecklats i ett samarbete mellan Cipax, ägare av Pioner, och RISE, inom forskningsprojektet DiLAM. Projektet har undersökt nya sätt att tillverka storskaliga produkter med hjälp av industriella robotarmar som flexibla 3D-skrivare. Projektet stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas genom Produktion2030.

– Att kombinera 3D-utskrift med industriella robotar och nya material öppnar nya möjligheter för flexibel och resurseffektiv produktion av innovativa storskaliga produkter. Detta är inte bara användbart inom den marina industrin utan även inom fordonsindustrin, konstruktion, flyg- och möbelindustrin, säger Emil Johansson. Genom att erbjuda stöd längs hela värdekedjan, från design till slutlig produkt, vill vi på RISE driva på utvecklingen av additiv tillverkning inom industrin.

Vill ligga steget före

Cipax, som är mest känt för sina behållare och tankar för industrin och transportnäringen, har valt att samarbeta med RISE i utvecklingen av additiv tillverkning för att ligga steget före i konkurrensen. 

– Som industriell aktör vill vi jobba nära den senaste forskningen. Innovation är den viktigaste faktorn om man vill vara en lönsam aktör åren framöver, lyckas med sin produkter och utvecklas i en hög takt, säger Dag Eirik R Thomassen.

Thomassen tror inte att 3D-printade båtar kommer att ersätta de traditionellt framtagna modellerna i dagsläget. Snarare blir de ett komplement. Ett skäl är tidsaspekten. Med gjutform tar det en timma att tillverka en ny båt. 3D-printing tar i dagsläget tre dagar.

Kontaktperson

Lenny Tönnäng

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Lenny

Kontakta Lenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.