Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Projekt kopplade till Applikationscenter för additiv tillverkning

RISE och Applikationscenter för additiv tillverkning deltar i en rad olika projekt inom området. Här hittar du information om pågående projekt, avslutade projekt och examensarbeten. 

Pågående projekt

BRAVE

BRAVE syftar till att utveckla ett integrerat, experimentellt och digitalt ramverk, som kombinerar förmågorna hos kommersiella material- och processmodelleringsverktyg, för att optimera värdekedjan för additiv tillverkning.

3D-Action 2.0

Projektet 3D-Action 2.0 fungerar som en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning samt dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

MATER-AM

Projektet syftar till att driva på omställningen mot resurseffektiva, resilienta och cirkulära försörjningskedjor inom ramen för svenska exportföretag. 

LAMBADA

Genom att nyttja additiv tillverkning, avser LAMBADA utveckla ett skalbart och ultralätt batteripaket, med markant förbättrad kylkapacitet.

LSAM-SAFE

Syftet med LSAM-SAFE-projektet är att utveckla en lättare design och mer hållbar produktion av havsräddningsfarkosten The RescueRunner, för Safe at Sea AB, samt ta steg mot en mer cirkulär värdekedja.

SuRF-LSAM

SuRF-LSAM väver samman de tidigare steg 1-projekten OCEAN-LSAM och SPARSAM genom att etablera två mikrofabriker för cirkulär ekonomi i Sverige och Portugal.

iMAT

Innovativa modelleringsstrategier för additiva tillverkningsprocesser (iMAT) syftar till att öka tillverkningsindustrins konkurrenskraft genom att vidareutveckla hållbar additiv tillverkning (AM) för utmanande komponenter, med hjälp av avancerade digitala verktyg och system.

KOMPASS II

Projektet verkar för att stärka kunskapen inom additiv tillverkning längs hela värdekedjan. Stärkt kunskap och ökad samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut är värdefullt för såväl företagen i regionen som forsknings- och innovationsförmågan i stort.

ProThin

Projektet tittar på robustheten hos pulverbäddslaserteknik (LPBF) med fokus på känslighet i tunna sektioner och kanaler.

Vill du göra ditt examensarbete tillsammans med oss?

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att göra ditt examensarbete tillsammans med oss inom additiv tillverkning. Kontakta Marie-Louise Bergholt, se kontaktinfo nedan.

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.