Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Optimera din process och dina produkter för AM i metall

Pilotlinjen för additiv tillverkning som utvecklades inom MANUELA-projektet täcker hela värdekedjan för additiv tillverkning i metall. Här kan du fördjupa dig i våra tjänster.

Vår öppna pilotanläggning optimerar, integrerar och automatiserar processteg över hela värdekedjan, från design, simulering, utveckling av processparametrar, materialval och tillverkning, till efterbearbetning och kvalitetssäkring. Det betyder att vi kan erbjuda en heltäckande lösning som inkluderar produktutveckling och optimering baserad på dina unika behov. Robust utrustning kompletteras av digital processkontroll, karaktärisering, och feedback i realtid, innan det är dags att fortsätta med efterbearbetning och kvalitetssäkring.

Till utrustningarna (PBF-LB och PBF-EB) och hårdvaran för efterbearbetningsprocesserna tillkommer mjukvarudelen av projektet. Instrumentpanelen fungerar som ett användarvänligt gränssnitt till pilotanläggningens digitala tvilling. Genom den kan simuleringsverktyg och maskininlärda algoritmer säkerställa en optimal AM-process.

Pilotanläggningens tjänster knyter samman kompetenser inom följande områden:

 • Material
  • Implementering och processoptimering av nya material
  • Introduktion av kompositmaterial
 • Effektivitet
  • Ökad produktivitet genom optimerade och applikationsdrivna printparametrar
  • Utvecklade, kvalitetssäkrade och fullt automatiserade efterbearbetningsceller
  • Digital processmonitorering
 • Design för additiv tillverkning
  • Designupplevelse och support för en rad olika anläggningar och maskiner, design för produktion
  • Anpassning av designverktyg
  • Standardiserad beslutsprocess med spårbarhet
 • Unik kunskap
  • Ett expertteam från industri och akademi erbjuder konsultation och support, för såväl nya som erfarna användare. Tjänsten skräddarsys efter dina behov
  • Leverantörer av utrustning, material och mjukvara ingår i teamet

Ovan nämnda kompetenser har förmågan att säkerställa att du når industrialisering av additiv tillverkning betydligt snabbare genom:

 1. Kompetensutveckling genom träningstillfällen och kurser längs hela värdekedjan för additiv tillverkning
 2. En kombination av kompletterande R&D-tjänster för att introducera innovativa AM-processer i produktutveckling och tillverkningsprocesser
 3. Möjlighet att hyra utrustning och tjänster för liten och medelstor industriell produktion
NMF har lång erfarenhet av att optimera processer och utveckla nya lösningar för AM. Foto: Heinl Foto

Tjänst: Material- och processutveckling

För tekniken Powder Bed Fusion Electron Beam (PBF-EB) har Neue Materialien Fürth GmbH (NMF) gedigen erfarenhet av att optimera processen och, än viktigare, utveckla nya lösningar för att säkerställa framtagning av metalliska material av ren koppar, titanbaserade legeringar (TiAl6V4) och titanaluminider (TIAl).

Beroende på komponentstorlek och geometri, batchstorlek, material och kvalitetskrav, används utrustning från GE Additive (A2X and Q10), Freemelt AB (Freemelt ONE) eller Pro-Beam GmbH & Co. KGaA (K20-2) för en skräddarsydd komponenttillverkning.

Produktionstiden stäcker sig från en till fyra månader. Spannet beror framför allt på tillgängligheten på pulver och utrustning. Fall med komplexa och krävande komponenter resulterar ofta i en additiv tillverkningsprocess med flera iterationsslingor som spänner över månader.

För tekniken Powder Bed Fusion Laser Beam (PBF-LB) har CIM 4.0, Chalmers, och RISE tillsammans omfattande kunskap och kompetens inom allt från material till processutveckling. Tillgängliga utrustningar består av allt från mindre system, såsom SLM Solution 125HL och EOS M100, till större system, såsom SLM 280 2.0 Twin-system, EOS M290 för järn- och nickellegeringar med EOSTATE processmonitorering och M400 för tillverkning av stora komponenter.

Vi erbjuder ett stort urval av material med optimerade printparametrar för ökade lagertjocklekar och bygghastigheter. Vi har god kunskap och kompetens inom optimering av printstrategier för olika material, såväl som framtagning av nya material, så att dina lösningar kan implementeras på kort tid.

Utvecklingsområden som är värda att nämna är nya starka aluminiumlegeringar, implementering av fördubblade printhastigheter jämfört med standardlösningar för Ni-legeringar och 316L rostfritt stål, ett sortiment av nya medelentropilegeringar, samt stål för strukturella applikationer och förbättrade verktygsstål.

RISE AM-center har den infrastruktur som krävs för efterbearbetning såsom avspänning, ytstrukturering, hirtisering, 5-axlig fräsning och automatisering.

Tjänst: Efterbearbetning

För de flesta metalliska AM-komponenter behövs någon form av efterbearbetning, såsom värmebehandling eller ytbehandling, för att säkerställa att de uppfyller uppsatta kriterier. När man överväger efterbearbetning är det lätt att fokusera på en enda fristående process, där komponenten exempelvis spänningsavlastas för att minska kvarvarande dragspänningar. Efteråt kanske komponenten flyttas från byggplattan varpå stödstrukturerna plockas bort manuellt. Varje steg adderar kostnad i produktionen, samtidigt som reproducerbarheten och noggrannheten inte är tillräckligt hög för att skala upp, varför hela ekosystemet snabbt kan bli svårt att hantera.

Utöver de djupa kunskaper vi har byggt inom efterbearbetning av metalliska material, har vi också fokuserat på att koppla ihop de olika stegen för att hålla nere kostnaden och samtidigt öka såväl output som kvalitet. Några av stegen har automatiserats för att säkerställa en reproducerbar tillverkning till måttlig kostnad och med hög genomströmning, och för att värna miljö, hälsa och säkerhet (EHS) inom additiv tillverkning. RISE har skapat ett omfattande ekosystem för efterbearbetning av AM i metalliska material, och erbjuder bland annat 3D-skanning, hirtisering, HIP, stressavlastning, automatisering och ytmodifiering (texturering). 

Tjänst: Design och simulering för additiv tillverkning

Information om detta kommer att publiceras inom kort.

 

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om våra pilotlinjetjänster. 

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.