Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

TESTER utvärderar flytbarheten hos metallpulver

Utrustningen som kallas TESTER har utvecklats av RISE i samarbete med Höganäs och med support från Vinnova.

Hur bedömer TESTER metallpulvers flytbarhet?

TESTER efterliknar processen som används i pulverbäddslaser, och kan utrustas med ett gummiblad (liknande SLM Solutions system) eller ett stålblad (liknande EOS system). Pulvret sprids automatiskt över ett område på 125 x 125 millimeter. Spridningshastighet, skikttjocklek och antal lager kan varieras och ställs in av operatören.

Pulvrets packningsdensitet bestäms genom beräkningar av massan för pulvret som spridits på plattformen och volymen. Volymen beräknas genom antal sänkningssteg och känd area på pulverbädden.

Diagrammet ovan visar att TESTER kan mäta effekten av hur spridningshastighet och skikttjocklek påverkar pulverbäddens densitet.

TESTER är även utrustad med en digitalkamera för avbildning av pulverskiktet.

Med TESTER är det möjligt att noggrant kontrollera:

  • Pulvermatning
  • Plattformens sänkningssteg
  • Spridningshastigheten

TESTR sprider pulvret på en 125 x 125 millimeter stor plattform, med möjlighet att justera sänkningsstegens storlek och hastighet.

Bladen för spridning är bytbara.

Plattformen höjs för att möjliggöra mätning av pulvervikt.

Vilka frågor kan TESTER besvara?

TESTER kan användas för att ge svar på ett stort antal industriella och akademiska frågor som:

  • Vilken påverkan har spridningshastighet och skikttjocklek på pulverbäddens densitet? Hur korrelerar pulverbäddens densitet med kvalitet och styrka på printade komponenter?
  • Hur påverkas pulvrets flytbarhet när återanvänt/återvunnet pulver används?
  • Vilken effekt har pulvrets egenskaper (t ex form och storleksfördelning) och tillstånd (t ex fuktighetsgrad) på flytbarheten?

TESTER har utvecklats av Sepehr Hatami och Ola Lyckfeldt.

Kontakta oss för mer information om TESTER.

Melina da Silva

Kontaktperson

Melina da Silva

Enhetschef

+46 10 228 46 96

Läs mer om Melina

Kontakta Melina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.