Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

IRBAM – storskalig additiv tillverkning med industrirobot

Robotbaserad additiv tillverkning och termoplastkompositer gör det möjligt att skapa komplexa geometrier med precision. Genom att minimera användningen av råmaterial och främja återvinning minskar vi dessutom vår miljöpåverkan.

RISE Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-center) använder modern teknik och högkvalitativa material för att snabbt och effektivt producera storskaliga objekt. Kärnan i processen är en satsning på hållbarhet och cirkularitet, vilket innebär att vi prioriterar användningen av material som kan återvinnas och återanvändas för framtida produktion. Vår tillverkningsmetodik säkerställer också att produkterna håller högsta standard avseende kvalitet och hållbarhet.

Vi är stolta över att ligga i framkant inom denna avancerade tillverkningsprocess, och måna om att kontinuerligt förbättra och finslipa våra metoder för att säkerställa att vi förblir ledande. Om du letar efter en tillverkningspartner som prioriterar hållbarhet, effektivitet och innovation, finns vårt AM-team här för att hjälpa dig.

Vad är robotstyrd FDM?

Robotstyrd FDM (Fused Deposition Modeling) är en process för att skapa stora och komplexa objekt genom att deponera skikt av material med hjälp av en robotarm försedd med en extruder. Tekniken möjliggör tillverkning av strukturer som är flera meter stora, såsom båtar, byggnader och broar.

Varför använda robotstyrd additiv tillverkning?

Fördelarna med att använda storskalig robotstyrd FDM är många. Till dem hör snabbare produktionstider, lägre kostnader och möjligheten att skapa komplexa former och strukturer som skulle vara svåra, eller omöjliga, att producera med traditionella tillverkningsmetoder. Dessutom går det att använda ett brett utbud av material, såsom plaster, kompositer, metaller och betong.

Vilka material finns tillgängliga?

IRBAM-cellen är för närvarande konfigurerad att skriva ut de flesta termoplastkompositer genom extrudering, vilket i princip innebär att allt som smälter i extrudern och behåller sin form efter extrudering kan användas.

RISE har tillgång till den kompetens som krävs för att skapa nya och återvunna termoplastkompositer, samt skräddarsy specialkompositer vid behov.

Hur tänker man kring design för robotstyrd AM?

Innan du bestämmer dig för att nyttja metoden behöver du beakta de begränsningar och fördelar som finns med robotstyrd additiv tillverkning. Till dessa hör materialvidhäftning, termiska egenskaper, överhängande vinklar, detaljstorlek och ytkvalitet. Storskalig robotstyrd AM fungerar vanligtvis bäst när hela delen och utskriftsbanan är utformade parallellt. Utfyllnads- eller stödmaterial måste utformas, förflyttningar minskas eller elimineras, och små detaljer tas bort. En solid grund för den printade delen bör övervägas.

Robotstyrd additiv tillverkning med fräsning

Vi använder en industrirobot som ger oss vissa friheter, såsom verktygsbyte till frässpindel och efterbearbetning av den printade delen.

Design för robotstyrd additiv tillverkning är ett aktivt forskningsområde. På RISE AM-center samarbetar vi med dig för att hjälpa dig förstå processen. Tillsammans kan vi göra verklighet av dina bästa designidéer, samt använda denna fantastiska teknik till fullo.

 

Kontakta oss gärna för mer information!

Woodrow Wiest
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

MBJ – ett alternativ vid serietillverkning för AM i metall

Metal binder jetting, MBJ, är en av de växande additiva tillverkningsmetoder som möjliggör tillverkning av metalliska komponenter med hög komplexitet, hög detaljrikedom och god ytfinhet. Applikationscentrum för additiv tillverknin…

DED för reparation och påsvetsning

Directed Energy Deposition (DED) är en additiv tillverkningsprocess där fokuserad värmeenergi används för att svetsa samman pulver eller tillsatsmaterial genom att smälta dem samtidigt som de appliceras. Som fokuserad värmekälla a…

HIP – densifiering av additivt tillverkade komponenter

Hot Isostatic Pressing, HIP eller på svenska varmisostatisk pressning, är en efterbearbetningsmetod som eliminera porerna i ett material med hjälp av tryck och värme. Detta kan bland annat användas för att densifiera 3D-printade k…

Hirtisering – efterbearbetning av 3D-printade komponenter

Hirtisering är en helautomatisk process i tre steg som används för att förbättra ytan och ta bort stödstrukturer vid 3D-printing i metall. Applikationscenter för additiv tillverkning erbjuder hirtisering med H3000 från RENA Techno…
Berättelse

Europas första 3D-printade motorbåt

En snarlik kopia av en av Nordens populäraste motorbåtsmodeller har producerats genom 3D-printning. Båten är en av få i världen som printats i ett helt stycke och klarat en sjösättning, och är resultatet av ett samarbete mell…
Berättelse

3D-printad soffa on-demand

Med hjälp av traditionellt hantverk, starkt klimatengagemang och 3D-teknik vill Johanna Vesterberg forma ett nytt sätt att tillverka, handla och återvinna möbler. RISE Applikationscenter för additiv tillverkning har hjälpt Normada…
Projekt

Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter

Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig.
Projekt

3D-tryckt kajak baserad på FibraQ-förstärkt återvunnen plast

Detta projekt kommer att verifiera användningen av nya kompositmaterial av Biofiber Techs träfiber (FibraQ) och återvunnen plast i 3D-skrivare för båtproduktion. Fibra Q är en kemikalie behandlad, komprimerad träfiber som utveckla…