Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Volvokoncernen produktion

Volvokoncernen ser fram emot ”spektakulära misslyckanden”

Volvokoncernen har utvärderat 3D-printing under många år, men har ännu bara en komponent i serietillverkning. Nu ser man fram emot att tillsammans med övriga partner i Applikationscenter för additiv tillverkning få utforska möjligheter och begräsningar med tekniken, för att ta lärdomarna med sig till Volvokoncernens strategi för additiv tillverkning.

Volvokoncernen har jobbat med additiv tillverkning i ganska många år och har insett att den kommer att bli en viktig produktionsprocess framöver.

– Vi har också insett att det inte kommer bli en ”golden bullet”, utan något som kommer att vara en del av vår process, men inte vår enda process, säger Johan Svenningstorp, Director Research and Technology Development Truck Operations, Volvo Group.

Volvokoncernen har en stor eftermarknadsaffär där man idag brottas med höga kostnader för att underhålla det ökande antalet varianter av komponenter, långa ledtider och bortfall då delar blir för gamla. Därför tror Johan Svenningstorp att eftermarknaden blir Volvokoncernens första tillämpningsområde additiv tillverkning.

– På eftermarknaden kan vi se nyttan med att få i gång ett fordon som står still snabbare, och vi får ner kostnaden för en reservdel. Men, det är när vi kan börja göra nya unika designer som vi kan få energieffektivitet, bättre funktionalitet och liknande.

Partnerskap ger möjlighet att experimentera

För Volvokoncernen var det självklart att bli partner i Applikationscenter för additiv tillverkning när möjligheten kom.

– Vi måste fortfarande experimentera, prova många olika maskiner, många olika processer och många olika material. Det är ohållbart att göra det själv. Partnerskap är det enda sättet att ha råd att göra den här typen av utvärderingar, säger Johan Svenningstorp

Volvokoncernen har höga förväntningar på vad partnerskapet ska bidra till, både inom Volvokoncernen och för svensk industri.

– Jag hoppas att resultatet av de utvärderingar vi gör inom centret ska leda till att vi är mogna att ta egna beslut om vilka processer vi ska rulla ut i olika verksamheter och att vi får ett bra beslutsunderlag för vår egen strategi framåt, säger Johan Svenningstorp och tillägger glatt:

– Sen hoppas jag att vi gör några spektakulära misslyckanden! Det ger oss svar på vilka spår vi inte ska gå vidare med.

Han beskriver fordonsindustrin som en väldigt konservativ industri där man inte vågar spänna bågen riktigt, vilken han hoppas att centret ska kunna avhjälpa.

– Jag tror att om vi tillsammans kan dela på riskerna så vågar vi lite mer.

Johan Svenningstorp, Director Research and Technology Development Truck Operations, Volvo Group.

Ser fram emot att testa nya tekniker

När Applikationscenter för additiv tillverkning nu slår upp portarna kommer Volvokoncernen med en önskelista med saker man vill utforska.

– Jag tycker att det är jättespännande med tekniker som ännu knappt är testade, till exempel tillverkningstekniken Binder Jetting som kan visa sig bli en extremt kostnadseffektiv, säger Johan Svenningstorp.

Men behoven inom Volvokoncernen är många och skiftande. Bland annat finns behov inom plastområdet där efterfrågan på reservdelar i plast är stor.

– Om vi kommer till en kvalitetsnivå där vi kan serva våra kunder med saknade plastdetaljer, då är det nog den snabbaste och bästa affärsmöjligheten för additiv tillverkning.  

Kan ge Sverige ett försprång

Applikationscenter för additiv tillverkning kan också ha stor betydelse för svensk industri. Genom att svenska företag får ökad kunskap om additiv tillverkning kan vi stärka vår position på den globala marknaden.

– På plastsidan handlar det om att vi måste kunna erbjuda kunderna produkter och tjänster i paritet med resten av världen. Gör vi inte det kommer någon annan att göra det, säger Johan Svenningstorp.

På metallsidan är vi idag världsledande när det kommer till pulvermaterial, men det är idag en försvinnande liten mängd som går till additiv tillverkning.

– Å andra sidan har vi en otrolig kunskapsbas på metallområdet, som ger oss en konkurrensfördel. Jag tror absolut på att vi måste jobba vidare på både plast och metall, och inom det senare har vi redan ett försprång som det handlar om att förvalta.

RISE spindeln i nätet

Som initiativtagare och värd för Applikationscenter för additiv tillverkning har RISE en viktig roll, både för centrets utveckling och effekterna för svensk industri.

– RISE måste skapa möjligheter för att våga experimentera, vågar vi det är jag övertygad om att utvecklingstakten kommer gå snabbare, säger Johan Svenningstorp.

För att komma dit krävs en öppen och tillåtande miljö med god dialog mellan alla partner. RISE roll blir att facilitera det så att dialogen kommer i gång och att samordna och koordinera. Ser RISE att två eller flera partner har liknande behov kan dessa kopplas ihop och projekt inledas.

– Det här är inte ett samarbete där vi bara delar på kostnader, det är ett samarbete där vi delar på kunskap.

applikationscenter för additiv tillverkning - öppet för alla

I centret erbjuder vi möjlighet att testa olika additiv tillverkningstekniker inklusive för- och efterbearbetning, vilket betyder att även små- och medelstora företag kan få snabb och enkel tillgång till den senaste tekniken. Centret erbjuder ett brett utbud av expertis och tjänster i alla steg längs värdekedjan för additiv tillverkning, t ex inom:

  • Design för additiv tillverkning
  • Material- och processutveckling
  • Efterbearbetning och kvalitetssäkring
  • Nya affärer och affärsmodeller

Besök Applikationscenter för additiv tillverkning

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.