Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Pulverbäddsfusion: En precisionsmetod för additiv tillverkning i metall

Inom Applikationscenter för additiv tillverkning utforskar RISE tillsammans med industrin hela arbetsflödet för laserbaserad pulverbäddsfusion (PBF-LB): från design via tillverkning till innovativa efterbearbetningsmetoder.

Pulverbäddsfusion nyttjar olika energikällor, såsom laser och elektronstrålar, och är känt som en av de mest använda processerna för additiv tillverkning i metall. RISE strävar efter att höja standarden genom att implementera precisionsmetoder för additiv tillverkning och adressera alla utmaningar som är förknippade med denna teknologi. Vår forskning omfattar ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive men inte begränsat till biomaterial, verktygstillverkning, fordonsindustrin, flyg- och rymdindustrin samt kärnkraftsindustrin. Det primära målet är att presentera en hållbar tillverkningsmetod som rör sig mot nollavfall och bidrar till ett grönare samhälle.

RISE erbjuder lösningar för hela tillverkningskedjan för PBF-LB, från Design för AM till processutveckling och efterbearbetning.

  • Design: 3D CAD, Design för AM, 3D-skanning
  • Dataförberedelse: Utskriftsfiler, simulering, slicing
  • AM-process: Produktion, övervakning
  • Efterbearbetning: Värmebehandling, stödborttagning, ytbehandling
  • Kvalitetskontroll: Mikrostruktur, icke-destruktiv, prestanda

SLM 125 HL

SLM 125 HL var RISE första AM-maskin för metall och förvärvades redan 2015. Under åren har maskinen framgångsrikt bearbetat ett brett utbud av material och komponenter, och fungerat som en drivkraft för industrin i dess implementering av additiv tillverkning. Med en enda 400 W fiberlaser är SLM 125 HL en kompakt och robust maskin för material-, parameter- och applikationsutveckling och fungerar som en förelöpare till fullskalig produktion.

Som namnet antyder är byggvolymen 125 x 125 x 125 mm, vilket ger goda möjligheter för parameterutveckling med små mängder pulver. Byggvolymen kan minskas ytterligare om så önskas (50 x 50 x 50 mm). I denna maskin printar vi vanligtvis i lager som sträcker sig från 30 till 75 µm, med möjlighet att värma byggplattan upp till 200 grader Celsius, eller ännu högre i särskilda fall. Denna maskin är lämplig för mindre applikationer, prototyper och testprover. På RISE har vi utvecklat processparametrar för olika intervall av funktionella och nya material samt kompositer.

SLM 280 Twin

Vår SLM 280 Twin-maskin förvärvades 2018 som ett komplement till SLM 125 HL, i ett försök att ytterligare stödja och stärka användningen av AM inom svensk industri och minska klyftan mellan forskning och tillämpning. Med en byggvolym på 280 x 280 x 315 mm kan SLM 280 producera funktionella delar från stora komplexa strukturer till teststycken. Genom att använda två 400 W fiberlasrar kan maskinen producera komponenter snabbt och med hög noggrannhet. Båda lasrarna kan justeras för att passa den specifika applikationen.

På RISE bearbetar vi flera material med L-PBF-processen, såsom aluminiumlegeringar, olika typer av stål, Ni-baserade superlegeringar och till och med brons. Flexibiliteten i PBF-LB-processen gör att vi snabbt kan växla mellan material, och erbjuda ett brett utbud av bearbetningsalternativ för att säkerställa ett tillfredsställande slutresultat.

Saeed Khademzadeh

Kontaktperson

Saeed Khademzadeh

Forskare

+46 10 722 32 34

Läs mer om Saeed

Kontakta Saeed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.