Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

MBJ – ett alternativ vid serietillverkning för AM i metall

Metal binder jetting, MBJ, är en av de växande additiva tillverkningsmetoder som möjliggör tillverkning av metalliska komponenter med hög komplexitet, hög detaljrikedom och god ytfinhet. Applikationscentrum för additiv tillverkning erbjuder access och tillverkning av detaljer i P2500 från Digital Metal.

Metal binder jetting, MBJ är en av de additiva tillverknings-teknikerna som öppnar för nya möjligheter vad gäller design och att tillverka produkter som tidigare inte varit möjliga, eller kostnadseffektiva på grund av dess design. MBJ är också en teknik som lämpar sig väl för massproduktion, jämfört med andra additiva tillverkningstekniker i metall. I och med att du kan tillverkar mindre komponenter i en stor byggvolym, utan stödstruktur, blir det mer konstadseffektivt att skala upp produktionen samtidigt som du vidhåller en hög detaljrikedom med en precision på 1 µm.

Så fungerar det

Vid MBJ appliceras ett tunt lager av metallpulver på byggytan, som följs av att ett printerhuvud som applicerar ett bindemedel där du vill bygga komponenten. Denna process återupprepas lager för lager, tills samtliga prover är färdigtillverkade. Komponenterna hålls samman av det applicerade bindemedel och kallas för grönkroppar.

Till skillnad från PBF-tekniken behövs ingen stödstruktur vid MBJ, vilket ger möjlighet till en effektivare användning av den fulla byggvolymen. MBJ-tekniken har en återvinningsgrad för metallpulvret på närmare 98 procent. Det behövs inte heller någon skyddsgas under byggprocessen, vilket vid en jämförelse ger lägre kostnader än andra tekniker.

Efter printning torkas bygglådan tillsammans med grönkropparna i en ugn. Därefter avlägsnas det överblivna pulvret från bygglådan och komponenterna genomgår ett avbränningssteg där bindemedlet avlägsnas. Det sista steget inkluderar en sintring av komponenterna, då de uppnår en densitet på ca 98 procent. För att nå en högre densitet kan produkterna genomgå en HIP-process som leder till full densitet (läs mer om HIP här).

Material som finns tillgängliga är 316L, 17-4PH, Ti6Al4V, Inconel 625, MAR-M247 samt koppar-legering.

Fakta om DMP 2500

Tillverkare: Digital Metal

Byggvolym: 250 x 218 x 186 mm

Material: 316L, 17-4PH, Ti6Al4V, Inconel 625, MAR-M247 samt koppar-legering.

 

 

Vill du veta mer om tekniken MBJ och om det är rätt val för dina komponenter? Kontakta oss för mer information!

Kontaktperson

Ludwig Eriksson

+46 10 228 47 21

Läs mer om Ludwig

Kontakta Ludwig
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.