Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Stor uppslutning på årets Additive Intelligence 4.0

Ett brett spektrum av ämnen fyllde agendan när AM-entusiaster samlades på Additive Intelligence 4.0 i Göteborg denna vår. Men en fråga klingade starkare än någon annan: Bidrar additiv tillverkning till hållbarhet, eller är det bara en myt?

I år var det dags för den fjärde upplagan av Additive Intelligence 4.0, ett evenemang som kommit att bli ett av Sveriges främsta nav för additiv tillverkning. Genom det nya samarbetet med Underhållsmässan förfogade RISE och medarrangörer över en hel hall på Svenska Mässan, vilket gjorde det möjligt att utöka konferensen med en omfattande utställning inom additiv tillverkning och en öppen scen med eget program.

Konferensen lockade över 200 delegater från Europas alla hörn. Dessutom samlades nyfikna besökare från underhållsbranschen i de öppna ytorna för att lyssna till Tech Talks och utforska utställningen, som bland annat innehöll en livedemonstration av storskalig 3D-printning med industrirobot.

– Det var mycket folk i robotmontern, och stort intresse. Printstrategin vi hade valt – non-planar printing – ligger väldigt mycket i framkant, så många av besökarna hade inte sett något liknande tidigare, säger Samuel Johansson från RISE.

En spännande start

Konferensen öppnade med en djupdykning i de rådande trenderna och utmaningarna inom additiv tillverkning. Först ut var Vladimir Navrotsky från Siemens Energy, följt av Rodrigo Hernández Vera från Cytiva. Programpunkten uppskattades av många, däribland Iain Todd, från University of Sheffield, som själv talade under konferensens andra dag:

– Jag skulle verkligen vilja lyfta talarna från Siemens och Cytiva, vars presentationer satte scenen för konferensen. De erbjöd värdefulla insikter från helt olika perspektiv, tillsammans med övertygande ekonomiska och tekniska argument för varför man bör utforska additiv tillverkning.

Hållbarhet i fokus

Även om konferensens program spände över allt från robusthet och produktivitet till AI, simulering, arbetsmiljö (EHS) och industrialisering, var hållbarhet ett återkommande tema. Additiv tillverkning framhålls ofta som ett hållbart alternativ till andra mer resurskrävande tillverkningsmetoder, men dess verkliga miljöpåverkan är en komplex fråga. För att titta närmare på detta hölls två paneldiskussioner på ämnet, varav den första kretsade kring lönsamheten för hållbara lösningar, och den andra kring huruvida additiv tillverkning verkligen bidrar till hållbarhet. Trots enhälligt erkännande av teknologins olika hållbarhetsfördelar, stod det klart att hållbarhet är brett och mångfacetterat begrepp. Iain Todd igen:

– Det är uppenbart att tydlighet kring begreppet hållbarhet är avgörande. Först måste vi förstå det själva och sedan utveckla metoder för att förmedla det till både myndigheter och allmänhet. Det är trots allt de som i slutänden finansierar dessa initiativ.

– En annan lärdom från konferensen är vikten av att fokusera på att lösa sin del av leveranskedjan. Som ordspråket lyder: "Don’t try to boil the ocean"; att försöka lösa alla problem samtidigt är dömt att misslyckas. Men om du börjar med en kopp i taget kanske du kommer någonstans.

Additive Intelligence 4.0, paneldiskussion
Foto: AM-center
Robert Aronsson, Totech, Additive Intelligence 4.0
Foto: AM-center
Additive Intelligence 4.0, publik
Foto: AM-center
Additive Intelligence 4.0, nätverkande
Foto: AM-center
Additive Intelligence 4.0, nätverkande
Foto: AM-center
Additive Intelligence 4.0, Andreas Graichen
Foto: AM-center

Tech Talks erbjöd andra perspektiv

Många deltagare på konferensen tog chansen att växla mellan konferenssessionerna och Tech Talk-programmet, som löpte parallellt. Medan konferensens huvudfokus låg på metallsidan, fokuserade Tech Talk-sessionerna främst på polymera material och design för additiv tillverkning. Här hade besökare möjlighet att lyssna till talare såsom Robert Aronsson från Totech, som pratade om hur designfriheten inom AM möjliggjort en helt ny utformning av ett hydraulikblock, och Linus Häggblom från Formlabs, som delade ovärderliga tips för att våga sig på printtekniken SLS.

– Vi jobbar inom ortopedteknik och mestadels med plastmaterial, så för oss har presentationerna på Tech Talk-scenen varit mest givande, berättar Gudbjörg Hjalmsdottir och John Alnemo från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En uppskattad mötesplats

Det som utmärker Additive Intelligence 4.0 är dess unika förmåga att överbrygga klyftan mellan industri och akademi, vilket underlättar samarbete och främjar innovation. Genom att även kombinera olika nivåer av teknologisk mognad skapas goda förutsättningar för att accelerera tillverkningsindustrins övergång från traditionell till additiv tillverkning. 

– Jag tror att det är bra att blanda akademi och industri på det här sättet. Det ger en bred bild av allt som pågår inom additiv tillverkning, och blir en inkörsport till nya samarbeten, säger Carl Rudenstam från Husqvarna Group, och får medhåll från André Larsson från Höganäs:

– I Sverige finns det inte direkt några andra sammankomster av det här slaget inom additiv tillverkning. Additive Intelligence 4.0 blir därför en värdefull plattform för både lärande och nätverkande.

Det livliga sorl som snabbt fyllde lokalerna under konferensprogrammets pauser antydde att evenemanget som mötesplats uppskattades av många. 

– Det är ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter. Faktum är vi möttes på gårdagens konferensmiddag, säger Carl Rudenstam och nickar åt André Larsson.

 

Additive Intelligence 4.0 var resultatet av ett nära samarbete mellan Applikationscenter för additiv tillverkning hos RISE, Svenska Mässan, SVEAT, The Swedish Arena for AM of Metals, AM4Life, och CAM2, med stöd från Produktion2030, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska unionen.

Talare på konferensen

+

Talare på Tech Talk

+

Utställare

+
Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.