Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Pilotlinje för additiv tillverkning – utvecklad inom projektet MANUELA

Utforska vår öppna pilotanläggning, som täcker hela värdekedjan för additiv tillverkning (AM) i metall. Tjänsterna från MANUELA erbjuds av partner över hela Europa.

Tjugo europeiska partner påbörjade år 2018 ett samarbete inom det H2020-finansierade projektet MANUELA (n°820774). Projektet koordinerades av Chalmers Tekniska Högskola och avsåg att optimera, integrera och automatisera processteg över hela värdekedjan, såsom design, simulering, tillverkning, efterbearbetning och kvalitetssäkring. Det övergripande målet var att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall, i syfte att stärka konkurrenskraften hos europeisk tillverkningsindustri.

Nu vill vi göra pilotanläggningen tillgänglig för den europeiska industrin och andra intressenter. Partnerna Chalmers Tekniska Högskola, CSEM, CIM 4.0, Hexagon, Neue Materialen Fürth GmbH och RISE fortsätter sitt samarbete med att erbjuda nya tjänster genom plattformen Applikationscenter för additiv tillverkning. 

Beroende på vilka tjänster som efterfrågas arbetar de tillsammans eller på egen hand för att säkerställa bästa möjliga kvalitet och kostnad. De har alla gedigen kompetens och lång erfarenhet inom additiv tillverkning av metaller, med teknikerna Powder Bed Fusion Laser Beam (PBF-LB) och Powder Bed Fusion Electron Beam (PBF-EB), samt inom design, efterbearbetning och automatisering.

MANUELA sammanförde experter, forskare, ingenjörer och tillverkningsindustri från hela Europa. Det utökade samarbetet inom Applikationscenter för additiv tillverkning tillför dessutom ytterligare expertkunskap inom bland annat teknikerna Metal binder jetting (MBJ), Directed energy deposition (DED) och Robotstyrd AM. 

Tjänster över hela värdekedjan

 

Så fungerar det

En film producerad av AMIRES. Klicka på play-knappen för att starta filmen.

Finansierat av Horizon 2020

Projektet MANUELA finansierades av Horizon 2020, Europeiska Unionens ramprogram för forskning och innovation, under bidragsavtal N°820774. Läs mer

Vänligen kontakta oss om du önskar mer information om någon av våra pilotlinjetjänster.

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.