Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Produktutveckling och produktionsplanering för additiv tillverkning

Additiv tillverkning öppnar för fantastiska möjligheter inom produktdesign och erbjuder lösningar som inte varit möjliga tidigare. Men innan du börjar optimera komponentutformning och produktionsunderlag är det viktigt att ställa frågan: Är additiv tillverkning rätt tillverkningsmetod för den här komponenten?

För att ta reda på det behöver du identifiera kraven på varje komponent och göra en grundlig genomgång som inkluderar både tekniska- och ekonomiska aspekter. Kom ihåg att du behöver svara på frågan för varje enskild komponent som ska tillverkas.

Från analys till optimering

Applikationscenter för additiv tillverkning erbjuder en rad tjänster för att hjälpa din organisation att ta reda på om additiv tillverkning är rätt för din produkt, så att du kan fatta ett välgrundat beslut. Vi har expertis inom produktdesign, produktionsplanering, processutveckling och materialoptimering. För att möta ditt företags behov kan vi sätta ihop ett team med rätt kompetens, i en analysfas men också i ett konkret genomförande.

Beroende på material och komponentens design kan produktionsprocessen behöva optimeras för att uppnå hög kvalitetsnivå genom hela produktionen. Det kan exempelvis röra sig om analys och optimering av stödstrukturer under byggfasen, orienteringen av komponenten i byggkammaren, möjliga invändiga lättviktsstrukturer och dess effekt på komponentens egenskaper och funktion. Sådana aspekter behöver inkluderas i komponent- och produktionsoptimeringen för att få bästa möjliga komponentegenskaper och produktionsekonomi. För att undvika suboptimering och eliminera flaskhalsar i produktionskedjan bör man även beakta efterbehandlingar som bearbetning, ytmodifiering och värmebehandling eftersom dessa ofta begränsar friheten i form eller tillverkningskedjan.  

Erbjudande: Produktutveckling och produktionsplanering

Komponentdesign och produktionsoptimering

  • Design och simulering för additiv tillverkning

Produktionsberedning och optimering av underlag för additiva byggprocessen

Fler tjänster är under utveckling.

Kontakta oss för mer information.