Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Carl Jensen

Projektledare

Tel +46 10 516 56 11

E-post carl.jensen@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Resurser ur avfall (104207)

Calle Jensen arbetar som projektledare och har en lång erfarenhet av att arbeta med avfalls- och återvinningsfrågor. Speciellt fokus ligger på att öka materialåtervinningen av förpackningar, plastavfall, bygg- och rivningsavfall samt matavfall.

Calle leder också kunskapsplattformen Cirkulär ekonomi (cirkulära materialflöden) som syftar till att öka RISE kompetens och kunskap inom:
- Feedstockåtervinning av polymera material, https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/feedstock-atervinning-av-pol…
- Bygg- och rivningsavfall, https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/atervinning-av-bygg-och-rivn…
- Återvinning av fosfor: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/resursaterforande-avloppssys…
- Matsvinn, https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/matsvinn
- Systemanalytiska metoder för utvärdering av kritiska materials miljöpåverkan, https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/livscykelanalys