Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef

Tel +46 10 516 57 45

E-post kristina.mjornell@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Affärsutveckling (109204)

ORCID 0000-0002-3863-0740

Sedan 2004 arbetar Kristina inom RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), inledningsvis som forskningssamordnare inom Byggnadsfysik, därefter som Affärsområdeschef för Samhällsbyggnad. Hon ledde även en kompetensplattform SP ZEB (zero emission buildings) och har lett ett 30-tal forsknings- och innovationsprojekt inom området hållbara byggnader såsom energieffektivisering vid renovering, lågenergihus och aktivhus, policys och riktlinjer för nära-nollenergihus och energieffektivisering etc. I samband med övergången till RISE 2017 fick Kristna uppdraget som affärs – och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen. Kristina är också sedan januari 2013 adjungerad professor vid Lund Universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik på LTH. Kristina undervisar även regelbundet i Masterutbilningar på Lunds Universitet, Högskolan i Helsingborg och på Chalmers Väg och Vatten samt Arkitektur och handleder fyra doktorander. Kristina har kontakter med både näringsliv, offentlig sektor, institut, universitet och högskola både nationellt och internationellt. Hon representerar RISE i EeB PPP partnership i ECTP, är ordförande i ENBRIs styrelse, medlem av SBU’s externa råd, IQS strategiutskott, Mistra Urban Futures, CMB (centrum för management i Byggsektorns) FoU utskott, Fuktcentrums styrelse, Renoveringscentrums styrelse, Smart Housings Smålands styrgruppsamt är ledamot i Innovationsplattformens Kirunas styrgrupp, ingår i styrgruppen för Informationscentrum för hållbart byggande mm. Kristina är ledamot av IVA avdelning III och sitter i IVA västs styrgrupp. Kristina är utvecklingsledare inom SIP Viable Cities och är med i en internationell vetenskaplig rådgivande grupp inom KLIMA2050. Kristina har själv varit med och initierat, projektlett och arbetat i ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom Hållbara byggnader, renovering, fuktsäker byggprocess, hållbara städer och har god insikt i utmaningar och frågeställningar som samhällsbyggnadsbranschen står inför. Kristina koordinerar en stark forskningsmiljö om hållbar integrerad renovering SIRen finansierad av Formas.

Relaterat