Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE forskningsråd

RISE Forskningsråd inrättades 2016 i syfte att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över RISE forskningsinriktning och strategi. Bakgrunden är att, i samband med konsolideringen av RISE AB, ingick parterna (RISE och de tidigare industriella ägarna) ett inflytandeavtal som ersättning för olika aktieägaravtal som funnits tidigare.

Forskningsrådets ansvar och huvudsakliga uppgifter är att vägleda RISE styrelse kring tvärfunktionella satsningsprojekt och fördelning av strategiska kompetensmedel. Rådet skall också vägleda RISE i strategiska frågor om forskningsinriktning och prioriterade frågor för näringslivet samt bidra med rådgivning kring, och hantering av, vissa forskningsfrågor.

Medlemmar i RISE Forskningsråd 2022

 • Mikael Dahlgren (ordförande), Forskningschef, ABB Sverige
 • Magnus Björsne, VD, BioVentureHub, AstraZeneca
 • Wictoria Bondesson, Expert utbildning och forskning, LRF
 • Håkan Herbertsson, Director Manufacturing Strategy, Husqvarna
 • Cecilia Katzeff, Docent, KTH
 • Pär-Johan Lööf, Innovation Project Manager, Corporate R&D Lantmännen
 • Peter Johansson, Biträdande avdelningschef, Teknikföretagen
 • Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad
 • Henrik Gunnerling, Range & Product Innovation Manager, IKEA
 • Katarina Björklund, VP Group Strategy, SAAB
 • Lars Henrik Jörnving, VP & Head of Global Industrial Development, Scania
 • Eva Petursson, Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB
 • Mikael Hannus, Senior Vice President, Group R&D, Stora Enso
 • Anders Elfving, Forskningschef, Fortifikationsverket
 • Fredrik Lennartsson, Avdelningschef Vård och Hälsa, SKR
 • Joakim Jeppson, FoU chef Sverige, Skanska
 • Björn Ekelund, Forskningsdirektör, Ericsson
 • Karl Bergman, Forskningschef, Vattenfall
 • Ulla Eriksson-Zetterquist, Professor företagsekonomi (organisation och management), Handelshögskolan GU
 • Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group
 • Anders Norén, Hållbarhetschef, Södra
 • Edward Jobsson, Senior Director New Technologies, AB Volvo