Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE forskningsråd

RISE Forskningsråd inrättades 2016 i syfte att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över RISE forskningsinriktning och strategi. Bakgrunden är att, i samband med konsolideringen av RISE AB, ingick parterna (RISE och de tidigare industriella ägarna) ett inflytandeavtal som ersättning för olika aktieägaravtal som funnits tidigare.

Forskningsrådets ansvar och huvudsakliga uppgifter är att vägleda RISE styrelse kring tvärfunktionella satsningsprojekt och fördelning av strategiska kompetensmedel. Rådet skall också vägleda RISE i strategiska frågor om forskningsinriktning och prioriterade frågor för näringslivet samt bidra med rådgivning kring, och hantering av, vissa forskningsfrågor.

Medlemmar i RISE Forskningsråd 2023

 • Malin Persson (ordförande), Styrelsearbetare, Flertal företag
 • Anders Persson, Executive Director strategy & innovation, AstraZeneca
 • Pernilla Winnhed, Avdelningschef näringspolitik och företagande, LRF
 • Joakim Björkdahl, Prof technology management and economics, Chalmers
 • Anna Jonhed, SVP Formed Fibres, Stora Enso
 • Håkan Herbertsson, Director Manufacturing Strategy, Husqvarna
 • Per Johan Lööv, Innovation Project Manager, Corporate R&D, Lantmännen
 • Peter Johansson, Bitr. Avdelningschef, Teknikföretagen
 • Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad, IQS
 • Henrik Gunnerling, Range & Product Innovation Manager, IKEA
 • Katarina Björklund, VP –  Group Strategy, SAAB
 • LarsHenrik Jörnving, VP – Head of Global Industrial Development, Scania
 • Eva Petursson, Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB
 • Anders Elfving, FoU-samordnare, Fortifikationsverket
 • Fredrik Lennartsson, Avdelningschef Vård o Hälsa, SKR
 • Joakim Jeppson, FoU chef Sverige, Skanska
 • Ulla Eriksson-Zetterquist, Professor företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborgs Universitet
 • Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Betong
 • Björn Ekelund, Corporate Research Director, Ericsson
 • Karl Bergman, Vice President Strategic Transformation Initiatives, Vattenfall
 • Anders Norén, Hållbarhetschef, Södra
 • Edward Jobsson, Senior Director New Technologies, AB Volvo