Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Processum Biorefinery Cluster

Nytt namn på ett världsledande kluster för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser!

10 maj 2023, 11:08

Processum har under 20 år byggt upp ett innovationskluster som bygger på erfarenhet av industrinära forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete mellan befintliga industrimedlemmar i klustret och RISE. Nu har klustret ett nytt namn, Processum Biorefinery Cluster, som inom kort kommer namnsätta Processums befintliga kanaler och bidra till att öka medvetenheten om klustrets erbjudande, både regionalt, nationellt och internationellt.

Det är en spännande resa vi är inne i nu med allt som händer i vår region inom bioekonomiområdet. Det känns därför extra kul att vi har ett nytt namn för vårt innovationskluster så att vi kan maximera nyttan av det nav som skapas i Örnsköldsvik för bioraffinaderiutveckling och bioekonomi, säger Johan Börjesson, Gruppchef för Innovationssystemgruppen, RISE i Örnsköldsvik.

Processum Biorefinery Cluster jobbar för att öka omställningstakten till en bioekonomi och accelerera utvecklingen av nya idéer och värdekedjor inom bioraffinaderi. Med en lång historia av industriell symbios och samarbeten längst med hela värdekedjor vänder sig klustret till aktörer, regionalt, nationellt och internationellt och jobbar aktivt för skapa dynamik mellan ingående aktörer.

- Målet med klustret är att vi ska öka takten för omställningen till en bioekonomi och skapa
förutsättningar för företag längst med hela värdekedjan att accelerera sina innovationer och tekniker mot kommersialisering.

Sverige kraftsamlar nu på bioekonomiområdet. Klustret är en del av och har tillgång till den unika test och demomiljön Bioeconomy Arena som RISE nu bygger upp och vidareutvecklar runt om i Sverige.

Vårt kluster kommer stärka RISE samlade erbjudande inom bioraffinaderi och vi stärker även vårt erbjudande mot våra medlemsföretag genom att dra till oss fler aktörer inom bioekonomiområdet, säger Karin Johnson, VD, enhet/bolag RISE Processum AB.

Karin Johnson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Börjesson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19