Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur och förmågor för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

För framtidens biobaserade lösningar. Idag.

Här förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan hjälper vi industrin att skynda på utvecklingen av nya produkter och lösningar med hållbart ursprung som bas. För en hållbar, konkurrenskraftig och resilient framtid.

Sverige – i framkant av den gröna omställningen

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

I höstbudgeten 2020 gav regeringen RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin, för att stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffinaderi. Det realiseras nu i bygget av Bioeconomy Arena.

Uppdraget RISE fått innefattar:

•Modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi
och cirkulär ekonomi

•Förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar

•Bidra till företagsetableringar, investeringar och ett centrum i världsklass för uppskalning av bioekonomin

•Skapa en mötesplats för forskare, entreprenörer och företag

Investeringsområden

En stort investering kommer att ske inom bioteknik, där RISE siktar på att bli världsledande med den unika utrustning som förvärvas. ​

En ny satsning görs på CCU och CCS, infångning och användning av koldioxid. Detta inkluderar även elektrokemi, ett lovande framtidsområde.

Stora förstärkningar sker inom områdena kemisk omvandling, lignin till bränsle och till olika materialtillämpningar där lukt är en utmaning, samt kemi och cellulosa för nya produkter.

Betydande investeringar i RISE forskningsinfrastruktur inom industriell avloppsvattenhantering.

Dessutom skapar RISE ett system som kan imitera bioraffinaderier genom att göra ett antal strategiska investeringar i förbehandlingstekniker och enhetsdrift.

Fakta

Testbäddsnamn

Bioeconomy Arena

Etableringsår

2022

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Tillverkning, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland

Adress

Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik

Forskargatan 18, Södertälje

Industrigatan 1, Piteå

Öståsgatan 1, Kristinehamn

Kontaktperson

Henrik Bagewitz

Marknadschef

+46 10 228 45 81

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gustav Rogstrand

Kontaktperson

Gustav Rogstrand

Enhetschef

+46 72 733 11 80

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.