Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

För framtidens biobaserade lösningar. Idag.

Här förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan hjälper vi industrin att skynda på utvecklingen av nya produkter och lösningar med biomassa som bas. För en hållbar, konkurrenskraftig och resilient framtid.

Sverige – i framkant av den gröna omställningen

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

I höstbudgeten 2020 gav regeringen RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin, för att stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi. Det realiseras nu i bygget av Bioeconomy Arena.

Uppdraget RISE fått innefattar:

•Modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi
och cirkulär ekonomi

•Förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar

•Bidra till företagsetableringar, investeringar och ett centrum i världsklass för uppskalning av bioekonomin

•Skapa en mötesplats för forskare, entreprenörer och företag

Investeringsområden

En stort investering kommer att ske inom bioteknik, där RISE siktar på att bli världsledande med den unika utrustning som förvärvas. ​

En ny satsning görs på CCU och CCS, infångning och användning av koldioxid. Detta inkluderar även elektrokemi, ett lovande framtidsområde.

Stora förstärkningar sker inom områdena kemisk omvandling, lignin till bränsle och till olika materialtillämpningar där lukt är en utmaning, samt kemi och cellulosa för nya produkter.

Betydande investeringar i RISE forskningsinfrastruktur inom industriell avloppsvattenhantering.

Dessutom skapar RISE ett system som kan imitera bioraffinaderier genom att göra ett antal strategiska investeringar i förbehandlingstekniker och enhetsdrift.

Fakta

Testbäddsnamn

Bioeconomy Arena

Etableringsår

2022

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Tillverkning, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland

Adress

Forskargatan 18, Södertälje

Industrigatan 1, Piteå

Öståsgatan 1, Kristinehamn

Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

+46 76 876 72 29

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Hallberg

Kontaktperson

Magnus Hallberg

Divisionschef Bioekonomi och hälsa

+46 10 516 67 63

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Vad är ett bioraffinaderi?

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta tillvara på de delar av biomas…
Område

Bioraffinaderi

Nya biobaserade produkter behövs för att nå de globala klimatmålen. Med biomassa som råvara kan vi framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta …
Pressmeddelande

350 miljoner till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi.
Pressmeddelande

Världsledande testanläggning för luktfritt lignin byggs i Bäckhammar

Lignin är en restprodukt från pappers- och massaindustrin med stor potential att tillämpas inom ett flertal olika produktområden, men ligninets lukt har hittills varit en utmaning. Nu investerar RISE i en ny testanläggning för luk…
Pressmeddelande

Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Nu är det klart hur RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik utformas för att erbjuda en dynamisk innovationsm…
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…