Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Big Akwa
Foto: Bizmaker

Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk

17 februari 2021, 20:52

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina biofilter. Miljövänligt, ekonomiskt och energieffektivt. Det är idén i entreprenören Hugo Wikströms företag Big Akwa, som nu satsar på ett pilotprojekt under 2021.

Hugo Wikström i Härnösand har varit egenföretagare och entreprenör under hela sitt liv, och ser själv att den röda tråden i hans idéer rör stora samhällsförändringar – vare sig det gäller IT-möjligheter på 1990-talet, nya idéer för finansmarknaden på 2000-talet eller framtidens matförsörjning på 2020-talet.

– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt. Om man ska odla fisk – hur gör man det på bästa sätt?

Big Akwas idé är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön.

Svenskarnas fiskkonsumtion är i dag 320 000 ton per år, varav 11 000 ton är inhemskt odlad fisk. Vid optimala förhållanden menar Hugo Wikström att en odlingsanläggning vid ett större massabruk skulle kunna producera 13 000 ton per år.

Under 2020 har Hugo Wikström testat sina idéer och utvecklat konceptet inom ramarna för Forest Business Accelerator. Tillsammans med BizMaker, SCA, RISE Processum och IBM har fem utvalda startups fått stöd och rådgivning för hållbara idéer som rör skogsindustrin och digitalisering.

– Det har varit väldigt bra, även för mig som är entreprenör sedan tidigare. Att få utveckla ideérna bakom Big Akwa tillsammans med RISE Processum och SCA har varit mycket givande. För mig som företagare har det varit nyttigt att dels få prata med andra, och dels att behöva sätta ner foten med min idé för att komma framåt.

Tekniken för landbaserad fiskodling har gått snabbt framåt under de senaste åren, och Hugo Wikström har själv varit med och utvecklat Peckas Naturodlingar som har ett liknande koncept med symbios mellan växthus och odling av regnbågslax. Ny kunskap och stabilare system har medfört att risken i sådana investeringar minskar, enligt Hugo Wikström.

– Det som gör oss unika är den gemensamma nyttan av att samproducera, att vi har låga energipriser i regionen och min egen erfarenhet från branschen, säger Hugo Wikström.

Big Akwa kommer att jobba vidare med projektet för att verifiera tekniken. Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.

Magnus Viström, innovationschef på SCA, ser stor potential i Big Akwas idé.

– Det är inget snack om att det finns en stor marknad för fisk, och det finns flera aspekter av fiskodling på land som är väldigt intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv, säger han.

– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, avslutar Magnus Viström.

Gunnar Westin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19