Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Växt
Foto: micheile dot com

Hitta klimatvägen till finansiering

16 maj 2022, 12:53

För innovationer som bidrar till minskade utsläpp av klimatgaser finns ett helt eget finansieringslandskap. – Där finns mycket pengar, men det är svårnavigerat och lätt att gå vilse. Jag hjälper bolag att hitta rätt, säger Leif Lyckebäck, innovations- och processledare på RISE Processum.

Leif Lyckebäck jobbar med innovativa små och medelstora företag som har lösningar inom bioekonomi eller generellt inom klimat och energi.

De här bolagen har ofta bara tillgång till den regionala finansieringen. Då kan vi hjälpa dem att lyfta in de finansieringsmöjligheter som finns där klimat och cirkulär bioekonomi ingår, både nationellt och inom EU, säger Leif Lyckebäck.

Många bolag som IB:ACCEL jobbar med har en positiv klimatpåverkan, i vissa fall utan att veta om det själva. För att utveckla och kommersialisera sina innovativa lösningar är det avgörande att få in kapital.

Innovationer med klimatpotential har helt andra möjligheter att få in pengar. Valutan är ”koldioxidekvivalenter”. Du ska kunna visa att din innovation, helt genomförd, minskar utsläppen av klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas.

Visa både teknik och marknad

Finansieringsmöjligheterna inom klimat har vuxit fram under de senaste tio åren. Det finns fyra huvudtyper av finansiering för klimatinnovationer:

  • Nationella bidrag – där Energimyndigheten är en viktig finansiär
  • Nationellt offentligt riskkapital – till exempel genom ALMI Greentech Invest, som är villkorat mot minskad klimatpåverkan
  • Privat riskkapital – från investerare som fått upp ögonen för de nya affärsmöjligheter som finns inom klimatinnovation
  • EU-finansiering – från bland annat EU:s innovationsfond och Europeiska Investeringsbanken där det finns stora pengar som är helt kopplade till klimat.

För alla dessa finansieringstyper måste du kunna visa att din innovation har både teknisk och affärsmässig potential att minska utsläpp av koldioxid eller andra klimatgaser. Bolaget måste alltså visa att innovationen har potential att skala upp och slå igenom på den internationella marknaden med lösningar som är bättre än de vi har idag. Det som kan ingå i bedömningen är till exempel risknivån, hur mycket pengar som ska satsas, och utfallet i koldioxidekvivalenter på fem års och tio års sikt. Ofta landar det i en blandning av olika finansieringstyper, till exempel en mix av privat finansiering och offentliga bidrag.

Jag träffar bolag som ska ta nästa steg i sin utveckling. Då kan jag ta ett 45 minuters samtal med dem. Är klimatkopplingen tillräckligt stark, då kan jag peka ut en riktning för att söka finansiering, och sedan stötta dem i utformningen av en ansökan så att de bland annat uttrycker sig på ett sätt som fångar in deras klimatpotential, säger Leif Lyckebäck.

Leif Lyckebäck

Leif Lyckebäck

Affärsutvecklare

+46 10 516 62 89

Läs mer om Leif

Kontakta Leif
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19