Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Processum Biorefinery Cluster - test & demo

Processum Biorefinery Cluster arbetar för att ta samhället mot en hållbar bioekonomi och vill vara en aktiv del i den resan. RISE har en unik forskningsinfrastruktur som består av flera olika test- och demomiljöer helt uppbyggda utifrån industrins behov.

Successivt har en bred kompetens och expertis inom bioteknik- och kemiområdet byggts upp, som erbjuds som en del av våra test- och demo miljöer. Företagen som ingår i Processum Biorefinery Cluster får tillgång till denna infrastruktur där uppskalning av teknik och innovationer är möjligt samt att accelerera mot kommersialisering. 

Bioeconomy Arena

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen av nya produkter och lösningar med hållbart ursprung som bas. För en hållbar, konkurrenskraftig och resilient framtid.

Läs mer om Bioeconomy Arena här

Testbädd för Fermentering

Testbädden för fermentering är avsedd för odling av flera typer av mikroorganismer, som till exempel bakterier, jäst och filamentösa svampar. Företag och andra intressenter har möjlighet att utveckla, optimera och skala upp sina odlingar av mikroorganismer i dessa bioreaktorer.

Läs mer om fermentering här 

Elektrokemiska bioraffinaderiprocesser

Under 2021 har en testbädd för elektrokemi i labskala etablerats i Örnsköldsvik. Denna teknik använder förnybar elektricitet för att skapa mer värde av industriella restströmmar. Målsättningen är att skapa en plattform för uppskalning av elektrokemiska omvandlingar som kan integreras med andra enhetsoperationer för att utvärdera nya processkoncept.

Läs mer om Elektrokemiska bioraffinaderiprocesser här

Testbädd för Hydrotermisk förvätskning

Med hydrotermisk förvätskning (hydrothermal liquefaction- HTL) omvandlas biomassa till en flytande olja som i många avseenden liknar fossil råolja. Olja är huvudprodukten i HTL-processen men det bildas även mindre mängder av gas och fast fas. 

Läs mer om Hydrotermisk förvätskning här

Testbädd för Hydrotermisk karbonisering

Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en termokemisk lågtemperaturomvandlingsprocess för att uppgradera sidoströmmar till ett biokol med intressanta egenskaper. Tänkbara användningsområden är t.ex. jordförbättring, miljösanering, energilagring och som energikälla. I Örnsköldsvik finns en möjlighet att testa tekniken i lab- och pilotskala.

Läs mer om Hydrotermisk karbonisering här 

Reaktorsystem för kemiska bioraffinaderiprocesser

I ett ATEX-klassat rum hos RISE Processum finns ett reaktorsystem med piloter som används för att utveckla processer och produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Anläggningen är unik i Sverige och öppen för alla.

Läs mer om Reaktorsystem för kemiska bioraffinaderiprocesser här

Testmiljö för termokemisk förbehandling

Testbädden Termokemisk förbehandling kan användas till att sönderdela biomassa för att lättare kunna komma åt/frilägga önskvärda strukturer/molekyler inom biomassan. Exempelvis kan testbädden sönderdela cellulosa från hemi och lignin i flis för att kunna komma åt sockermolekylerna i cellulosan. 

Lär mer om termokemisk förbehandling här

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.