Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Steg framåt för nya material från fågelfjädrar

Steg framåt för nya material från fågelfjädrar

15 februari 2024, 20:08

Det sker nya spännande framsteg i projektet UNLOCK med att extrahera ut keratin ur fågelfjädrar och demonstrera det i förkommersiell skala. I ett samarbete med Sekab genomfördes nyligen storskaliga tester i Sekabs Biorefinery Demo Plant (BDP) på High Coast Innovation Park, för att verifiera hur behandlingen av fjädrar fungerar i kontinuerlig drift. En viktig pusselbit i arbetet för att kommersialisera processen. 

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa, vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja. 

I projketet har Processum Biorefinery Cluster optimerat processen i batchreaktorn på 40 liter för termokemisk omvandling. 

-I och med körningen i Sekabs demonstrationsanläggning har vi kunnat verifiera att processen fungerar i stor skala, där vi lyckats behandla 20 kg fjädrar i timmen dygnet runt. Detta kan på sikt leda till att andra aktörer kan bygga kommersiella anläggningar för att ta hand om fjäderavfallet på ett hållbart sätt runt om i Europa, säger Jonna Almqvist, forsknings- och utvecklingsingenjör vid RISE.  

Trots att fjädrars egenskaper skiljer sig nämnvärt från flis och annat lignocellulosa material, den råvara som främst körs i demonstrationsanläggningen, kunde operatörerna optimera processen till att fungera stabilt över tid. 

-Det är givetvis roligt att vi kunnat visa på att processen fungerar i vår demonstrationsanläggning och att satsningen kan gå vidare mot kommersialisering av nya hållbara produkter och värdekedjor från outnyttjade restströmmar, säger Anna Svedberg, Head of Innovation vid Sekab. Vår anläggning i Örnsköldsvik har utvecklats för att förbehandla lignocellulosa till en sockerström för vidare fermentering till etanol, kopplat till vår förbehandlingsteknologi CelluApp. Anläggningen är unik i sitt slag genom sin flexibilitet och där enhetsoperationer såsom förhandling, hydrolys, fermentering, indunstning och destillering i demonstrationsskala (TRL 7-8) kan nyttjas även för andra processer och råvaror.

Det material som producerats och upparbetats av RISE skickas nu vidare till partners i projektet UNLOCK för användning som källa till keratin i olika produkter inom jordbruket, så som pluggbrätten, geotextilier, markdukar och hydroponiska skummer. Fokus framåt i projektet är att optimera dessa, med målet att skapa bionedbrytbara produkter som kan ersätta dagens fossilbaserade.

Läs om projektet UNLOCK här.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19