Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Biosorbe
Foto: Biosorbe

100% biobaserat material kan absorbera kolväten och olja i vatten, luft och jord

24 oktober 2022, 15:23

Varje år spills det ut 2,5 miljoner ton kolväten och olja i haven och av dessa tas ungefär 70% upp och resten blir kvar. Biosorbe är ett cleantech startup som har tagit fram ett biomaterial som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan absorbera kolväten och olja i vatten, luft och jord. Denna produkt kan ersätta de plast- och cementbaserade alternativ som finns idag och kan även städa där det inte finns andra lämpliga produktalternativ tillgängliga.

Fram till idag har de verktyg man använt för att absorbera kolväten och olja till stor del varit stora pumpar och olika absorbenter tillverkade av plast eller cement som vid tillverkning släpper ut stora mängder CO2 och vid användning lämnar kvar mikroplaster i haven. Utöver de utsläpp som sker i haven så släpps det ut mängder av olja i industrier, transportnäringen med mera där man idag använder plast eller cementbaserade produkter som släpper ut stora mängder CO2 vid tillverkning.

Biosorbes lösning på denna problematik är en helt biobaserad produkt som på ett miljövänligt sätt kan absorbera kolväten och olja i vatten, luft och jord. Denna produkt kan ersätta de plast- och cementbaserade alternativ som finns idag och kan även städa där det inte finns andra lämpliga produktalternativ tillgängliga.

Allt började som ett vetenskapsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan med lyckat resultat. Man såg problematiken i hur man absorberar kolväten och olja och insåg att det måste finnas bättre mer hållbara alternativ. Resultatet från projektet togs vidare och har utvecklats och kommersialiserats av Biosorbe.

Biosorbe har under senaste tiden fördjupat sitt samarbete med RISE och arbetar nu tillsammans med flera avdelningar på RISE samt RISE olika dotterbolag. Genom detta samarbeta ser Biosorbe hur flera nya möjligheter nu öppnas upp för bolaget.

- Genom det succesivt fördjupade samarbetet har vi fått tillgång till både ytterligare finansiering för främst utvecklingsarbete, inte minst är arbetet med Forest Business Accelerator en del i detta. Idag arbetar vi både mot Processum, MoRe Research, Lignocity i Bäckhammar och inte minst RISE i Stockholm. Vi får löpande tillgång till internationellt arbete och partners som vi aldrig hade haft tillgång till annars, berättar Lars-Erik Sjögren, VD Biosorbe AB.

Lars-Erik berättar även vidare hur samarbetet med RISE stärkt bolagets konkurrenskraft.

- Våra samarbeten med RISE stärker oss både genom att ge oss en legitimitet som är svårt som litet startup att nå, samt att höras igenom bruset i dagens media och företagslandskap. Men framför allt så ger det oss tillgång till kompetens och spetskompetens i vårt utvecklingsarbete som vi annars hade svårt att få tillgång till.

Genom RISE tvärdisciplinära kompetens kan Biosorbe få stöttning vad gäller både guidning inom finansiering av klimatinnovation, hjälp med kemin bakom bolagets biomaterial och hjälp om hur bolaget kan kombinera och förstärka produkten ytterligare genom användning av andra typer av restströmmar.

- Det är väldigt roligt att Biosorbe vill fördjupa samarbetet med flera avdelningar på RISE så att vi tillsammans kan vidareutveckla bolagets innovation. Biosorbes deltagande i Forest Business Accelerator kommer öppna för nya samarbetsmöjligheter och kontaktnät inom skogsindustrin, säger Leif Lyckebäck, Innovations-och processledare på Processum.

Leif Lyckebäck

Leif Lyckebäck

Affärsutvecklare

+46 10 516 62 89

Läs mer om Leif

Kontakta Leif
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19