Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skog

Analysmodell öppnar upp för fler gröna affärer i norr

23 april 2024, 12:38

Skogen har en stor potential att ersätta fossilbaserade produkter där allt fler ser möjligheter och där fler investeringar sker.  Men den är begränsad. Det ställer krav på smartare och effektivare användning. I projektet BIOMODEL4REGIONS finns RISE som innovationspartner och har studerat affärspotentialen för att bidra till att stärka bioekonomin bland de fyra nordligaste regionerna i Sverige. 

Bioekonomi är ett område som vuxit de senaste åren. I de norra delarna är skogen en viktig nyckel för att nå de klimatmål som satts upp där möjlighet finns att producera fler produkter genom integrering av bioraffinaderikoncept.

RISE jobbar på olika sätt för att stötta övergången till mer biobaserad industri. I projektet BIOMODEL4REGIONS utgör norra Sverige en av sex regioner som tillsammans ska utveckla bioekonomiska styrningsmodeller. RISE har med hjälp av en modell för produktutveckling och vår expertis undersökt om det kan vara möjligt att placera säkra och relevanta investeringar i de norra regionerna och nyttja bioråvaran på ett effektivare sätt.  Modellen utgör ett stöd för att analysera strategiska möjligheter, finansiell genomförbarhet, synergier samt tekniska och marknadsmässiga möjligheter. 

-Själva modellen är inte unik utan det är i sammanhanget där vi plockar in den det blir intressant. Kan det finnas en affär för bioraffinaderier i norra Sverige? Det vill vi svara på. I modellen har vi analyserat en potentiell affär, utifrån en produktutvecklingsprocess som fokuserar på bioraffinaderi i norra Sverige där vi definierar hur det passar in ett regionalt, europeiska och internationellt perspektiv. Vi tar det även ett steg längre och tittar på hur den skulle kunna fungera på en potentiell marknad i framtiden, säger Jonas Markusson, senior projektledare på RISE.

Ett viktigt led i arbetet är att hitta verktyg för att ge stöd för beslut om nya affärer som både är lönsammare och mer hållbara och kan ersätta tidigare fossilbaserade alternativ. 

- För forskning och utveckling är detta viktigt att förstå och titta på helheten. Med detta verktyg har vi hela tiden fokus på affären. Vår ambition är att modellen ska bidra till både affärs- och samhällsnytta på ett konkret sätt. Det ska bli spännande hur vi nu kan tillämpa detta och stötta företag i deras omställning, säger Jonas.

Möjligheterna till nya produkter eller kombinationer från biobaserade bi- och restströmmar är många men det finns också hinder på vägen. 

-I dagsläget är de biobaserade råvarorna dyra att processa men vi tror att med processutveckling, ny teknik och nya lösningar kan det öppna upp för mer lönsamma affärer där den europeiska industrin lyfter blicken mot norra Sverige och ser en potentiell framtida marknad här, säger Jonas. 

Är ni intresserad av att veta mer hur RISE kan stötta er verksamhetsutveckling? Kontakta oss så kan vi berätta mer. 

Läs mer om projektet BIOMODEL4REGIONS här

Läs mer om Bioeconomy Arena och RISE samlade infrastruktur, kompetens och nätverk för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och processer.

Jonas Markusson

Senior Projektledare

+46 10 516 67 49

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19