Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bark
Foto: Sirisvisual

Projektet Biorecer vill främja användningen av biologiska råvaror

12 december 2022, 14:43

Biomassa och bioavfall utgör värdefulla råmaterial som kräver ordentligt utvärdering och certifiering samt lämplig och ökad spårbarhet och transparens för att öka i värde och användning i de biobaserade värdekedjorna. Det nuvarande utbudet av certifieringssystem består av olika oenhetliga tillvägagångssätt och leder till bristande spårbarhet vad gäller relevant information om ursprunget för biobaserade produkter.

Biomassa och bioavfall är organiskt material som har sitt ursprung i biologiska processer som kan användas som energikälla i industrier. Dessa resurser innehåller dock föreningar med högt mervärde som kan återvinnas och användas som råmaterial i biobaserade industrier för att erhålla bioprodukter, såsom bioplaster, vilket främjar omställningen mot en cirkulärekonomi.

För att främja användningen av dem är det nödvändigt att biomassa och bioavfall, såsom bland annat avloppsslam eller organiskt avfall från tätbebyggelser, har lämpliga utvärderings- och certifieringssystem som tar hänsyn till viktiga aspekter såsom deras miljöpåverkan eller spårbarhet. Det nya Horizon Europe-projektet, Biorecer, vill utveckla riktlinjer för att komplettera nuvarande certifieringssystem, uppmuntra inrättandet av nya biobaserade värdekedjor och främja användningen av biologiska råvaror för att ersätta fossila motsvarigheter.

Specifikt kommer Biorecer att utveckla ett metodologiskt ramverk för att analysera effekterna av användningen av biomassa och bioavfall och deras spårbarhet i värdekedjan. Detta kommer att ligga till grund för ett standardiserat certifieringssystem för både certifieringsmyndigheter och biobaserade industrier.

RISE Processums roll i projektet är att bidra till hållbarhetsbedömningen genom att studera de huvudsakliga biomassaflödena i Västernorrlands skogsindustri, samt att bidra till arbetet med validering av de metodologier och verktyg som utvecklats inom ramarna för Biorecer i en fallstudie i Västernorrland med fokus på restströmmar från skogsindustrin.

- Jag tror att det flerdimensionella ramverket som kommer att utvecklas inom Biorecer blir ett viktigt komplement till nuvarande certifieringsscheman och kommer ha en positiv inverkan på övergången till en biobaserad ekonomi och framförallt när det gäller tillämpbarhet på EU- och global nivå, säger Anneli Sundman, projektledare för Biorecer och senior forskare på RISE Processum.

Anneli Sundman

Anneli Sundman

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19