Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Processum Biorefinery Cluster - om oss

Ett världsledande kluster för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, kemikalier och material

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. 

Processum Biorefinery Cluster jobbar för att öka omställningstakten till en bioekonomi och accelerera utvecklingen av nya idéer och värdekedjor inom bioraffinaderi.  Klustret bygger på 20 års erfarenhet av industrinära forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete mellan befintliga industrimedlemmar i klustret och RISE.​

Med  en lång historia av industriell symbios  och samarbeten längst med hela värdekedjor vänder sig klustret till aktörer, regionalt, nationellt och internationellt  och jobbar aktivt för skapa dynamik mellan ingående aktörer. ​Med hjärtat i Örnsköldsvik kraftsamlar nu Sverige på bioekonomiområdet. 

Genom vårt stora kontaktnät kan vi föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Med RISE som klustermotor kan klustret ta del av en mängd forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Det gör att vi tillsammans med våra 3000 kollegor kan besvara, belysa och lösa problem med hjälp av expertis från flera olika områden, och på så sätt accelerera innovationsprocessen. 

Vad gör vi? Här kan du se hur vi arbetar för att ställa om till en fossilfri framtid.

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.