Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Processum Biorefinery Cluster

Ett världsledande kluster för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, kemikalier och material.

Processum Biorefinery Cluster jobbar för att öka omställningstakten till en bioekonomi och accelerera utvecklingen av nya idéer och värdekedjor inom bioraffinaderi.​ Med en lång historia av industriell symbios och samarbeten längst med hela värdekedjor vänder sig klustret till aktörer, regionalt, nationellt och internationellt och jobbar aktivt för att skapa dynamik mellan ingående aktörer. 

Se film om framtidens bioraffinaderianläggning i Örnsköldsvik - Bioeconomy Arena

Nyheter

Nyhet

Steg framåt för nya material från fågelfjädrar

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa, vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja. 

Hos Processum Biorefinery Cluster sker just nu nya spännande framsteg i projektet UNLOCK med att extrahera ut keratin ur fjädrarna och demonstrera det i förkommersiell skala. I ett samarbete med Sekab genomfördes nyligen storskaliga tester i Sekabs Biorefinery Demo Plant (BDP) på High Coast Innovation Park, för att verifiera hur behandlingen av fjädrar fungerar i kontinuerlig drift. En viktig pusselbit i arbetet för att kommersialisera processen. Trots att fjädrars egenskaper skiljer sig nämnvärt från flis och annat lignocellulosa material, den råvara som främst körs i demonstrationsanläggningen, kunde operatörerna optimera processen till att fungera stabilt över tid. 

-Vi har hittills i projektet optimerat processen i vår batchreaktor på 40 liter för termokemisk omvandling. I och med körningen i Sekabs demonstrationsanläggning har vi kunnat verifiera att processen fungerar i stor skala, där vi lyckats behandla 20 kg fjädrar i timmen dygnet runt. Detta kan på sikt leda till att andra aktörer kan bygga kommersiella anläggningar för att ta hand om fjäderavfallet på ett hållbart sätt runt om i Europa, säger Jonna Almqvist, forsknings- och utvecklingsingenjör vid RISE Processum.  

-Det är givetvis roligt att vi kunnat visa på att processen fungerar i vår demonstrationsanläggning och att satsningen kan gå vidare mot kommersialisering av nya hållbara produkter och värdekedjor från outnyttjade restströmmar, säger Anna Svedberg, Head of Innovation vid Sekab. Vår anläggning i Örnsköldsvik har utvecklats för att förbehandla lignocellulosa till en sockerström för vidare fermentering till etanol, kopplat till vår förbehandlingsteknologi CelluApp. Anläggningen är unik i sitt slag genom sin flexibilitet och där enhetsoperationer såsom förhandling, hydrolys, fermentering, indunstning och destillering i demonstrationsskala (TRL 7-8) kan nyttjas även för andra processer och råvaror.

Det material som producerats och upparbetats av RISE skickas nu vidare till partners i projektet UNLOCK för användning som källa till keratin i olika produkter inom jordbruket, så som pluggbrätten, geotextilier, markdukar och hydroponiska skummer. Fokus framåt i projektet är att optimera dessa, med målet att skapa bionedbrytbara produkter som kan ersätta dagens fossilbaserade.

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.