Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Restmaterial från skogsindustrin kan bli fossilfria komponenter för kemiindustrin

18 mars 2021, 07:56

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver forskning och utveckling för att hitta mer hållbara lösningar för industrin. En viktig utmaning är att byta ut fossila råvaror mot biobaserade. Tillsammans med Chalmers, Borealis och Preem undersöker RISE nu hur man kan använda hydrolyslignin, ett förnybart restmaterial från etanolproduktion. – Hydrolyslignin är ett exempel på ett restmaterial där vi ser en potential att höja förädlingsvärdet och samtidigt bidra till att introducera nya fossilfria alternativ i till exempel kemiindustrin, säger Anneli Sundman, senior forskare på RISE Processum. Hydrolyslignin är en komplex polymer som innehåller aromatiska grupper, vilket gör den intressant för vidare förädling.

Syftet med projektet, som startade våren 2020, är att utveckla processer för att framställa drivmedelskomponenter, basoljekomponenter och kemikalier från lignin. För att ta reda på hur man på bäst och mest effektivt sätt bearbetar ligninet har projektgruppen arbetat med ett antal olika metoder. – Vi har studerat tre olika uppgraderingslinjer, förklarar Anneli Sundman. En metod vi undersökt är katalytisk direkthydrering. Där har ligninet använts precis som det är, utan förbehandling, och vätgas har tillsats i närvaro av katalysatorer. Vi har även testat två typer av förbehandlingar vid höga temperaturer; hydrotermisk förvätskning och pyrolys av lignin till bio-oljor, som därefter uppgraderats genom vätgasbehandling.

Produkterna från dessa uppgraderingslinjer har sedan analyserats och utvärderats med avseende på tillämpbarhet, samt grundläggande ekonomisk och teknisk hållbarhet. Projektet närmar sig nu avslut och resultaten ser positiva ut. Det står också redan nu klart att Chalmers eventuellt kommer att arbeta vidare med delar av det i ett uppföljande projekt. På Chalmers har vi fokuserat på den katalytiska direkthydrogenering och sett väldigt lovande resultat med hydrolyslignin som råvara. Det här är ett mycket givande projekt där universitet, forskningsinstitut och industrin har kunnat samverka på ett utmärkt sätt, så nu ser vi fram emot fortsatt samarbete, säger Louise Olsson, Professor i Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola.

– Samarbetet har varit gott och vi har kompletterat varandra på ett bra sätt, avslutar Anneli Sundman.

Anneli Sundman

Anneli Sundman

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus K Andersson

Projektledare

Läs mer om Magnus K

Kontakta Magnus K
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19