Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Trumma

Restströmmar blir jord

25 april 2023, 09:11

Biocompost har installerat en stor reaktor i Umeå för att skapa näringsrik gödning från organiskt avfall. Samtidigt minskar den utsläppen av metangas. Nu har återvinningsföretaget Ragn-Sells Treatment & Detox köpt reaktorn. Två FoU-aktiviteter inom IB:ACCEL via Processums FoU-råd  har drivit på utvecklingen. 

– Vi komposterar ganska mycket bioslam och det här gör att en del av bioslammet får en kortare behandling, en vecka istället för tre månader, säger Marcus Åberg, regionchef på Ragn-Sells Treatment & Detox AB. 

Varje dag fylls organiskt avfall i trumman från ena sidan och färdigkomposterat material släpps ut från andra sidan. Nästa steg är att utveckla receptet på den mix av avfall som stoppas in i trumman för att optimera processen. 

– Vi tittar även på hur vi kan få en mer effektiv omrörning med paddlar i trumman och i nästa steg kommer vi även att försöka återvinna värmen ur trumman, säger Marcus Åberg. 

Thomas Storsjö, vd för Biocompost, berättar att reaktorn i Umeå kan förvandla 15-20 kubikmeter slam från processindustrin till näringsrik jord varje dygn.

Det är en fullstor anläggning där Ragn-Sells komposterar bioslam från SCAs pappersbruk i Obbola som ett alternativ till den gamla metoden där man lägger kompost i stora högar, s.k. stukor. En trumma är mycket mindre markkrävande och du bibehåller mer näring i materialet mest i form av kväve samtidigt som du får mindre utsläpp av metangas, säger Thomas Storsjö vd för Biocompost. 

Näring till jordar 

Vi tror att bioslam från processindustrin är bra att kompostera och kan ge bra näringsvärden till jordar. Det finns så många olika typer av avfall från processindustrin så det finns mycket mer att hämta från de här restströmmarna när det gäller jordproduktion, säger Thomas Storsjö. 

Prioriterat av Processums FoU-råd 

Två FoU-aktiviteter har valts ut av FoU-rådet och genomförts inom  IB:ACCEL för att driva på utvecklingen. 

FoU-aktiviteten ”Torversättning genom kompostering” 2019 gjordes för att visa att bioslam var komposterbart. Det följdes upp året därpå med ”Bioslam as growing media” som tittade på möjligheterna och egenskaperna för att använda komposterat bioslam i odlingsjord. 

Genom de här FoU-samarbetena tog vi viktiga steg för att visa att material från processindustrin är bra att kompostera och kan ge bra näringsvärden till jordar.

Stor affärspotential 

Torv som används till jordar idag har bra egenskaper i odlingsjord. Den håller fukt och binder ihop jorden. Men den är en ändlig resurs. Därför ökar efterfrågan på produkter som kan ersätta torv. Där är komposterat material ett möjligt alternativ. Biocompost har även sålt en reaktor till en jordproducent i Lund där hästgödsel skall komposteras med syfte att minska torvinblandningen i jordprodukter. Med trumman kan avfallet från hästgårdar förädlas och hanteras på ett sätt som minskar utsläpp av metangas. 

Det grundläggande syftet i dessa samarbeten är att hitta alternativ till konstgödsel och att ersätta torv. På många platser i USA och Europa där man konstgödslat i många år är utarmningen av jordar ett problem. Behovet av kompostjordar ifrån återcirkulerat material kommer att öka dramatiskt i framtiden, säger Thomas Storsjö. 

Läs mer om FoU-rådet

Johan Börjesson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19