Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

RISE Processum AB

RISE Processum AB är ett delägt dotterbolag till RISE och är experter inom bioraffinaderi­utveckling. I unik forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och kommersialisering. 

Expert inom bioraffinaderi

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer och lösningar som tillsammans bildar en helhetslösning för omvandling av biomassa till gröna produkter, som tidigare varit fossilbaserade. Det är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till många olika specialistkompetenser. RISE Processum ABs kompetensområden inom bioraffinaderi är bioteknik, organisk kemi, restmaterial, energi, tekno-ekonomi samt systemanalys. 

Dagens restprodukt – morgondagens nya produkter

En viktig nyckel till att nå de globala klimatmålen är att hitta nya värden i det som tidigare varit en restprodukt. På RISE Processum AB arbetar vi bland annat med att ta tillvara på de restströmmar som bildas i processindustrin. Vi tittar på hur vi kan förädla dem för att skapa nya värdekedjor kring den råvara som redan finns tillgänglig. Genom att hitta användning för restmaterial kan det som tidigare kanske varit ett avfallsproblem nu istället bli en intäktskälla, samtidigt som det ger en positiv inverkan på vår miljö. Med vår kompetens och vår test- och demomiljö kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling.

Milstolpar

+

Mål och vision

+

Styrelse RISE Processum AB

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.