Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Simon

Examensarbete får fram spännande resultat!

15 juni 2022, 10:34

Under våren 2022 gjorde Simon Fridolfsson sitt examensarbete hos RISE Processum. Fridolfsson, som nyligen tog sin examen som civilingenjör vid Umeå universitet med inriktning energiteknik, undersökte effekterna av bränsleblandning i Hydrotermisk förvätskning (HTL). RISE Processum är en av få platser som har en pilot-reaktor som även kan undersöka detta i en kontinuerlig process.

HTL går ut på att direkt konvertera biomassa till bioolja under högt tryck. Förutom bioolja bildas även gas, vattenlösliga föreningar och biokol. Nyligen har området börjat inkludera studier där olika bränslen blandas vilket göra att ämnena interagerar med varandra och medför andra resultat mot vad som hade fåtts om de konverterats separat. Dessa effekter kan vara både positiva och negativa, och är hittills svåra att förutse. Så även om modeller håller på att utvecklas behövs det fortfarande experimentella studier för att utöka kunskapen kring bränsleblandningens effekter.

Vad handlade ditt examensarbete om?

- Mitt exjobb handlade om att undersöka effekterna av att blanda kraftlignin, GROT samt mikroalger. Tre blandningar undersöktes, alla bestående av två utav de tre bränslen som nämndes tidigare. De tre "rena" bränslena undersöktes också som referens.

Vad blev resultaten från dina undersökningar?

- Resultaten visade stora effekter av att blanda de olika bränslena. Alla blandningar resulterade i större mängd biokol än väntat. Blandningen mellan alger och GROT gav större mängd bioolja som dessutom var av bättre kvalitet. Studien visade också att bränsleblandning har väldigt stora effekter på biokolet som bildas, betydligt större effekter än vad det har på biooljan. Vi såg att sammansättning skiljde sig väldigt mycket mellan biokol från "rena" bränslen och de från blandningarna. 

Var det något resultat som stod ut extra mycket?

- Det största fyndet var att biokolet från alg-/GROT-blandningen hade högre koncentration av askbildande ämnen samt fosfor - vilket i kombination med att större mängd biokol innebar att ännu större mängder av aska och fosfor fångades in av biokolet. 

Vad kan detta innebära?

- Detta innebär att bränsleblandning kan möjliggöra enklare utvinning av vissa metaller och fosfor. Samtidigt ger det en större mängd bioolja som dessutom är av bättre kvalitet. Så utöver resultaten från experimenten och analysen av produkterna var slutsatsen av mitt arbete att biokol alltid bör vara med i utvärderingen av bränsleblandning i HTL då det kan medföra stora fördelar för processen.

Läs mer om de olika möjligheter som finns med HTL-piloten

Här går det att läsa examensarbetet i sin helhet: Continuous Hydrothermal Co-liquefaction of Biomass : An experimental study on the effects of fuel mixing on the composition and yield of biocrude and hydrochar (diva-portal.org)

För sitt engagemang och sina fina resultat under sitt examensarbete tilldelades Simon Fridolfsson 30 000 kronor från RISE Processum.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19