Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Nya samarbeten och gröna innovation under sjunde omgången av Forest Business Accelerator

Nya samarbeten och gröna innovationer under sjunde omgången av Forest Business Accelerator

05 mars 2024, 17:26

Under förra veckan avslutades den sjunde omgången av Forest Business Accelerator. Ett affärutvecklingsprogram som har lockat flera startups med skogliga innovationer till Västernorrland där de accelererat sina företag och fått möjlighet till olika typer av stöttning och guidning inom programmets ramar.

- Forest Business Accelerator möjliggör nya samarbeten, både över branscher och mellan start-ups och storbolag. Här kan RISE stötta och etablera utvecklingssamarbeten mellan dessa och vidare inom vårt stora nätverk. Ett sådant exempel är Processum Biorefinery Cluster. Vi erbjuder också stöd i att lösa startupens tekniska utmaningar via våra experter och testbäddar, samt guidning och stöttning kring offentlig finansiering, säger Fredrik Östlund, innovations- och processledare på RISE i Örnsköldsvik.

Programmet Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan RISE, Bizmaker, SCA och IBM. Under 2023 deltog fem företag som arbetar med att kommersialisera innovationer inom skoglig bioekonomi. 

En positiv utveckling som skett inom programmet de senaste åren är en ökad representation av kvinnor i teamen. I årets omgång drivs fyra av de fem bolagen av kvinnor. En av dessa är deep tech-bolaget Original Creation, som utvecklat ett spårbarhetssystem för tillverkande industrier där RISE bland annat stöttat med expertis och vägledning för finansiering. Nyligen fick bolaget drygt 1 miljon kronor av Vinnova för att snabbt komma vidare med sin digitala plattform.

– I och med Vinnovabidraget kan vi accelerera utvecklingen och verifiera vår lösning i relevant miljö. Vi vill nu, i nära samarbete med industrin, utveckla vår plattform så bra som möjligt. Vi har genom samarbetet med RISE fått stor hjälp, både vad gäller stöd för finansiering från Vinnova och värdefulla kontakter som bidragit till nya samarbeten framåt för vår del. Det är vi väldigt tacksamma för och även det engagemang som funnits under programmets gång, säger Linnea Brännlund, Original Creation AB.

Original Creation kommer nu att jobba vidare med olika pilotprojekt för att testa tekniken och inleder även ett nytt samarbete med RISE för att utveckla nya sätt att spåra med hjälp av DNA. 

Ett annat startup-företag under årets omgång är ZIGRID. De har tagit fram en lösning för att producera el från restvärme under 80 grader som för närvarande inte nyttjas genom att omväxlande expandera och krympa en gas, där kraften det genererar skickas över till en elgenerator. Under programmets gång har företaget tagit nästa steg för att vässa sitt erbjudande och gå mot den kommersiella marknaden. 

-Vi har jobbat med RISE under flera år och fått fantastiskt stöd inom områden som kundapplikationer, teknisk mognadsgrad och stöd vid ansökningar. Leif Lyckebäck har jobbat med aldrig sinande energi för att stötta oss i våra ansökningar. Leifs förmåga i kombination med Per Sommarin fokus på industriell symbios har hjälp oss att se den stora bilden och lyfta fram de långsiktiga målen i hur vi passar in vårt energisystem, säger Lars Birging, ZIGRID AB.

RISE är partner i Forest Business Accelrator och driver det arbetet som en aktivitet inom ramarna för projektet Innovationsplattform Bioekonomi.

Läs mer här om Forest Business Accelerator och deltagande start-ups 2023 samt ansökan till nästa omgång.

Leif Lyckebäck

Leif Lyckebäck

Affärsutvecklare

+46 10 516 62 89

Läs mer om Leif

Kontakta Leif
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Börjesson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19