Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Processum - intresseföreningen

Bioraffinaderiområdet tilldrar sig idag ett allt större intresse, inte bara från traditionella skogsföretag och leverantörer av produkter och tjänster till skogsindustrin, utan även från företag i andra branscher.

Medlemmarna i intresseföreningen utgörs därför av företag med olika verksamhet, men med ett gemensamt intresse av att hitta och utveckla kommersiellt intressanta processer och produkter baserade på skogsråvara eller industriella restströmmar. Gemensam är också inställningen att tillsammans i föreningen och i projektform samarbeta för att hitta intressanta möjligheter.

Medlemmarna i intresseföreningen är medlemmar i Processum Biorefinery Cluster men har ett utökat erbjudande och engagemang i klustret och bolaget RISE Processum AB. 

Intresseföreningens erbjudande

Intresseföreningen har tillgång till samma erbjudande som övriga klustermedlemmar men även tillgång till ett bredare erbjudande:

  • Intresseföreningen äger bolaget RISE Processum AB till 40% ​​

  • Intresseföreningen är delaktig i och har möjlighet att påverka RISE Processum ABs verksamhet. Intresseföreningen representeras i RISE Processum ABs bolagsstyrelse.  ​​

  • Intresseföreningen utser ledamöterna i FoU-rådet vilket ger möjlighet att påverka inriktningen på  FoU-satsningar.  ​

  •  Medlemmar i  Intresseföreningen har  rabatterade priser på uppdrag kopplade till RISE Processum ABs unika expertis och testbäddar.  ​​

  • Varje bolag i Intresseföreningen har en utsedd kontaktperson som kan bistå med stöd och hjälp när det gäller att fånga företagets behov och initiering av projekt och uppdrag inom bioraffinaderiområdet.  ​​

  • Dedikerat möte för Intresseföreningen med fokus på innovationsbehov kopplat till bioraffinaderifrågor.  ​​
    - RISE Processum ABs verksamhet - Intresseföreningsföretagens verksamhet 

Styrelsen för RISE Processum Intresseförening

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.