Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
BIOMAC

En gemenskap av tjänster

08 december 2022, 10:39

Efter nästan två års arbete är BIOMAC-projektet redo att erbjuda sina tjänster till de bästa europeiska små och medelstora företagen, såväl som till olika forskningscentrum som arbetar inom området bio-nanomaterial.

The Open Innovation Test Bed (OITB) skapad av BIOMAC, är ett kollaborativt ekosystem som erbjuder tekniska och marknadsorienterade tjänster som täcker hela värdekedjan. OITB:s fyra hubbar ger följande möjligheter.

Pilot Plant Supreme Hub

Här kommer du att kunna få tillgång till de tekniska faciliteterna för de 17 pilotlinjerna utvecklade av BIOMAC, som står till ditt förfogande för uppskalning av ditt case. Pilotlinjerna är samlade i tre huvudkluster:

- Biomassafraktionering & förbehandlingskluster
- Mellanmaterial & nanokompositkluster
- Slutprodukter och formuleringskluster

Valideringshub

Tjänsterna som tillhandahålls i denna hub kommer att undersöka råvaran, teknologierna och produkterna ur kemiskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. De specifika tjänster som erbjuds handlar om:

- Kvalitetskontroll & karakterisering
- Standardiseringsbedömning
- Processvalidering – Modellering

Value chain Hub

Dessa tjänster är dedikerade till bedömningen av värdekedjorna, med fokus på:

- Hållbarhetsbedömning (LCA och LCC)
- Smidig leveranshantering
- Efterlevnad av cirkulära ekonomiska principer

Marknadsupptagande Hub

Tjänsterna som tillhandahålls här syftar till att stödja och säkerställa marknadsupptaget av din lösning genom att ta itu med affärs-, juridiska och datahanteringsfrågor. De specifika tjänster som erbjuds är:

- Innovationshantering
- Hälsa och säkerhet
- Regelanalys
- Datahantering

Hur ansöker man?

En öppen utlysning kommer att lanseras i december 2022, med målet att välja ut ytterligare 5 testfall (textilier, medicinsk-biomedicinsk, vävnadsteknik, engångsartiklar, etc.) som använder biobaserade nanomaterial. Utlysningen kommer att vara öppen i sex månader fram till maj 2023.

De utvalda testfallen kommer att implementeras av BIOMAC-konsortiet från september 2023 till december 2024.

Sökande kommer att ha kontakt med BIOMAC:s enda ingångspunkt som utgörs av Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH (IBB). En utlysning av innovationskoncept kommer att utformas baserat på frågeformulär som fylls i av de sökande. Alla medlemmar i OITB kommer att delta för att täcka alla aspekter av innovation.

De viktigaste urvalsparametrarna kommer att vara beviset på TRL 4-5 av de sökandes fall, förstudien och komplexiteten i testfallen. En annan aspekt är att alla 17 PL måste utnyttjas under implementeringen av testfallen för öppna utlysningar.

Läs mer och håll dig uppdaterad genom att kolla BIOMACs webbplats

Charilaos Xiros

Charilaos Xiros

Senior Scientist - Research Coordinator Biotech group

+46 10 516 67 84

Läs mer om Charilaos

Kontakta Charilaos
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19