Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Jakob Liedberg, vd, Cinis Fertilizer
Foto: Bizmaker

Unik biobaserad industri etableras i Köpmanholmen

28 april 2021, 07:28

 Företaget Cinis Fertilizer har för avsikt att etablera en ny anläggning vid hamnområdet i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Den planerade investeringen ligger på cirka 550 miljoner kronor och kommer att innebära närmare 50 nya arbetstillfällen. Verksamheten tillvaratar och förädlar restprodukter inom pappers- och massaindustrin.

Cinis Fertilizer 30 000 m² stora anläggning kommer att bli den första i världen som samlar in en restprodukt från massaindustrin och omvandlar denna till ett cirkulärt och fossilfritt kravgodkänt mineralgödsel. Anläggningen beräknas stå klar 2023.

- Vi har haft långt och mycket gott samarbete med Cinis Fertilizer, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på Processum. Dels har vi kunnat hjälpa till med verifiering och utveckling av processen och även arbetat vidare tillsammans inom ramen för Bizmakers acceleratorprogram Forest Business Accelerator, där Cinis Fertilizer var ett av de bolag som var närmast en kommersialisering. Jämfört med de processer som redan finns för framställning av detta gödningsmedel är denna betydligt mildare och dessutom bidrar den till att göra massaindustrin ännu mer miljövänlig. Det skapar en dubbel miljönytta. 

Sebastian Arnehed, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun lyfter också fram de miljövinster som Cinis Fertilizers verksamhet kan bidra med.

Örnsköldsviks kommun har under snart två års tid arbetat tillsammans med Cinis Fertilizer för att möjliggöra deras etablering i Örnsköldsvik och Köpmanholmen. Deras planerade verksamhet stämmer bra med den typ av verksamhet som vi tror är en del av framtiden. Att nyttja befintliga restströmmar från massaindustrin i vårt närområde, och dessutom bidrar till en bättre miljö, både lokalt och globalt ser vi som väldigt positivt.

Vi ser stora möjligheter här, en etablering av vår anläggning i Köpmanholmen ger oss stora fördelar att närma oss de många bruk som ligger längs kusten. Tack vare en mycket god dialog och gott samarbete med kommunen, som nu fortsätter, ser vi stor potential för tillväxt av vår verksamhet på plats, säger Jakob Liedberg, vd Cinis Fertilizer.

Hamnens strategiska läge med tillgång till goda lagringsytor innebär effektiva och goda förutsättningar att nyttja transporter med sjöfart.

Att kunna erbjuda Köpmanholmen som plats för deras etablering, där marken sanerats och iordningställts med syftet att kunna inrymma nya verksamheter känns väldigt tillfredsställande. Att det är en industri som gör stor miljönytta och i huvudsak kommer att nyttja hamnen för sina transporter är också en väldigt stor del i varför vi ser det här som en väldigt bra etablering på den här platsen, säger Sebastian.

Under våren går etableringsarbetet in i nästa fas, där frågor om bland annat miljötillstånd och utformning ska utredas. Dialog och samråd kommer även att ske med såväl närboende som intresseföreningar och andra myndigheter.

Örnsköldsviks Kommuns hemsida kan du läsa mer om Cinis Fertilizers etablering och i P4 Västernorrland berättar Jakob Liedberg mer om planerna.

Gunnar Westin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19