Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Skogsplantor

Ny teknik kan rädda fler skogsplantor

18 april 2024, 12:58

Varje år produceras omkring 30-40 miljoner trädplantor vid Holmen Skogs plantskolor runt om i landet. Av dessa går cirka fem procent förlorade varje år. Med hjälp av hyperspektra kameror har RISE, tillsammans med Holmen och Umeå universitet, i ett unikt projekt, Digiplant, undersökt möjligheterna att automatisera bevakningen av plantorna. Något som både kan minska svinnet och innebär nya användningsområden för tekniken. 

Automatiserade optiska mätmetoder för kvalitetskontroll är något som sedan lång tid tillbaka används inom pappers- och kartongtillverkning. En metod som Jörg Brücher, forsknings- och utvecklingsingenjör vid RISE menar har stor potential att användas även inom jord- och skogsbruket.

-Testerna har gjorts med hyperspektra kameror som ser flera hundra färger och kan identifiera vissa våglängder. Med denna teknik kan vi objektivt följa hur plantor utvecklas och i ett tidigt skede förebygga risker för exempelvis svampangrepp eller kvävebrist, säger Jörg. 

Att göra testerna på levande växter som förändras under kort tid har varit en del av utmaningen i projektet. Plantornas näringsstatus kan avgöras genom att utvärdera förändringar för vissa av ljusets våglängder, vilket ger beslutsstöd för eventuella insatser. Detta medför bättre utnyttjande av till exempel gödningsmedel och bevattning vilket ökar möjligheterna till effektivt utnyttjande av resurser och en minskad miljöpåverkan. 

-Det här är ett mycket intressant samarbete där vi ser stor potential. Att automatisera processen och med hjälp av data och algoritmer beräkna exempelvis kvävmängd skulle effektivisera vår verksamhet betydligt och innebära att vi kan få fram mätdata och algoritmer som idag inte är möjligt. Det hjälper oss att växa med kvalitet och god kontroll, säger Daniel Hägglund, chef för Holmens frö- och plantverksamhet. 

Mer arbete återstår innan tekniken helt kan implementeras i verksamheten men projektet visar att det finns en ny väg att gå. 

-Vi har samlat på oss intressant data och fått nya insikter och erfarenheter kring den teknik som finns och hur den skulle gå att använda i vår verksamhet. Till exempel kan vi få en tidig indikation att något är på gång som kan påverka plantkvaliteten negativt, innan det syns med blotta ögat. Exempelvis näringsbrist, torkstress, sjukdomar och ogräs. I nästa steg blir det kan intressant att undersöka vilken typ av hyperspektral kamera som skulle passa bäst för att användas rörligt över större områden, både i växthus och utomhus, där ljusintensiteten varierar mycket. Men också att identifiera lämpliga gränsvärden för detektion av riskfaktorer som passar för alla de olika utseenden en planta kan ha, säger Ingela Toljamo, odlingsledare Holmen Skog.

Projektet Digiplant har genomförts genom samarbete med Holmen Skogs plantskola i Gideå och Umeå universitet där testerna utförts. Projektet har finansierats via Innovationsplattformen Bioraffinaderi 2020-2023 inom ramen för Processums FoU-råd. Har du idéer till intressanta samarbeten och aktiviteter inom FoU-rådet? Kontakta oss. 

Eleonora Borén

Eleonora Borén

Innovations- och processledare

+46 10 516 67 96

Läs mer om Eleonora

Kontakta Eleonora
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-19

2024-06-18

2024-06-11

2024-04-23

2024-04-18

2024-03-21

2024-03-05

2024-02-15

2024-02-05

2023-05-10

2023-05-03

2023-04-25

2023-03-21

2023-02-14

2023-02-13

2022-12-12

2022-12-12

2022-12-08

2022-11-29

2022-11-10

2022-10-24

2022-10-10

2022-09-22

2022-09-13

2022-09-01

2022-09-01

2022-08-03

2022-08-01

2022-06-22

2022-06-15

2022-05-16

2022-05-10

2022-04-19

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-22

2022-03-17

2022-03-02

2022-01-28

2021-12-17

2021-12-16

2021-12-15

2021-12-07

2021-07-22

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-04

2021-05-28

2021-05-25

2021-05-06

2021-05-06

2021-04-28

2021-03-18

2021-03-16

2021-02-23

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-09

2021-02-02

2021-01-27

2020-12-15

2020-11-19