Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Processum Biorefinery Cluster - publikationer

Här kan du ta del av de senaste publikationerna från vår forsknings- och innovationsmiljö. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev! 

Projektrapport IB:ACCEL 2022

IB:ACCEL drivs av RISE och projektets arbetssätt bygger i stora delar på en modell som utvecklats av Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhälle. Varje år publicerar projektet en populärvetenskaplig projektrapport. I rapporten kan man läsa om vad som hänt i projektet, om olika samarbeten och event. Klicka dig vidare för att läsa rapporten. 

Projektrapport FISK 2022

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum och RISE PFI har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Det internationella projektet FISK knöt samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet, projektet avslutades 30/9 2022. 

Projektrapport IB:ACCEL 2021

IB:ACCEL drivs av RISE Processum och projektets arbetssätt bygger i stora delar på en modell som utvecklats av Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhälle. Varje år publicerar projektet en populärvetenskaplig projektrapport. I rapporten kan man läsa om vad som hänt i projektet, om olika samarbeten och event. Klicka dig vidare för att läsa rapporten. 

Projektrapport IB:ACCEL 2020

IB:ACCEL drivs av RISE Processum och projektets arbetssätt bygger i stora delar på en modell som utvecklats av Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhälle. Varje år publicerar projektet en populärvetenskaplig projektrapport. I rapporten kan man läsa om vad som hänt i projektet, om olika samarbeten och event. Klicka dig vidare för att läsa rapporten. 

Projektrapport IB:ACCEL 2019

IB:ACCEL drivs av RISE Processum och projektets arbetssätt bygger i stora delar på en modell som utvecklats av Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhälle. Varje år publicerar projektet en populärvetenskaplig projektrapport. I rapporten kan man läsa om vad som hänt i projektet, om olika samarbeten och event. Klicka dig vidare för att läsa rapporten. 

Ta del av våra spännande publikationer för att lära känna Processum Biorefinery Cluster ännu bättre!

Green Bioraff Solutions - populärvetenskaplig rapport

Hur kan vi ta tillvara restströmmar från skogsindustrin för att skapa nya hållbara produkter och lösningar? Det internationella projektet Green Bioraff Solutions fokuserar på att förädla restströmmar, främst sågspån, bark och fiberslam. Läs mer om projektet i denna rapport. 

Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering

Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering. Denna publikations RISE Processum varit med och bidragit till.

Skogen som resurs för jobb, hållbar tillväxt, brukande samt bevarande i Västernorrland

Västernorrland och världen står inför stora utmaningar. Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och bibehålla den biologiska mångfalden. I den samhällsomställning som vi står inför finns både många utmaningar och möjligheter. I denna rapport omnämns RISE Processum som del i det regionala skogsprogrammet.  

Bioraff - Mer av trä, projektrapport 

Detta är en projektrapport för projektet Bioraff - Mer av trä. Projektet var ett treårigt projekt som genomfördes av RISE PFI och RISE Processum. Huvudsyftet med ”Bioraff Mer av Trä” var att producera och utveckla produkter som kan ingå i bioraffinaderier, både integrerade i nuvarande produktion men också i nya typer av bioraffinaderier.

Bioraff - Botnia, projektrapport

Detta är en projektrapport från projektet Bioraff - Botnia. Det treåriga projektet syftar till att använda skogen och bevara skogen resurser på bästa möjliga sätt för att skapa tillväxt och hållbar verksamhet.

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Börjesson

Kontaktperson

Johan Börjesson

Gruppchef

+46 73 803 23 15

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.