Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB utgår från statens riktlinjer för statligt ägande, svenska aktiebolagslagen kapitel 8 och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) den 28 februari 2017. Dotterbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) den 16 mars 2017.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 180705 (pdf, 258 KB)

Protokoll RISE Holding Årsstämma 180419 (pdf, 156 KB)

Nomineringsbeslut RISE årsstämma 2018 (pdf, 74 KB)

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 19 april 2018 (pdf, 181 KB)

Protokoll extra bolagsstämma RISE Holding 180213 (pdf, 476 KB)

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 13 februari 2018 (pdf, 171 KB)

Protokoll årsstämma RISE Holding AB 21 april 2017 inkl bilagor (pdf, 3.6 MB)

Nomineringsbeslut RISE Research Institutes of Sweden Holding AB årsstämma 21 april 2017 (pdf, 70 KB)

Kallelse till årsstämma RISE Holding AB 21 april 2017 (pdf, 192 KB)

Bolagsordning RISE Research Institutes of Sweden antagen 170123 (pdf, 70 KB)

Protokoll RISE extra bolagsstämma 23 januari 2017 II (pdf, 2.6 MB)

Kallelse till extra bolagsstämma RISE AB 23 januari 2017 II (pdf, 134 KB)

Protokoll RISE extra bolagsstämma 23 januari 2017 I (pdf, 3.2 MB)

Kallelse till extra bolagsstämma RISE AB 23 januari 2017 I (pdf, 135 KB)

Nomineringsbeslut RISE AB extra bolagsstämma 23 januari 2017 (pdf, 1.1 MB)

Protokoll RISE årsstämma 21 april 2016 (pdf, 673 KB)

Kallelse till årsstämma RISE AB 21 april 2016 (pdf, 274 KB)

Nomineringsbeslut RISE AB årsstämma 21 april 2016 (pdf, 122 KB)

Styrelsens redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare 14 mars 2016 (pdf, 189 KB)

Protokoll RISE extra bolagsstämma 24 november 2015 (pdf, 605 KB)

Kallelse till extra bolagsstämma RISE AB 24 november 2015 (pdf, 240 KB)

Nomineringsbeslut RISE AB oktober 2015 (pdf, 36 KB)

Protokoll RISE årsstämma 23 april 2015 (pdf, 216 KB)

Beslutsförslag årsstämma i RISE AB 23 april 2015 (pdf, 83 KB)

Kallelse till årsstämma RISE AB 23 april 2015 (pdf, 213 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2014 (pdf, 374 KB)

Bolagsordning RISE AB 2014 (pdf, 89 KB)

Protokoll RISE årsstämma 24 april 2014 (pdf, 253 KB)

Beslutsförslag årsstämma i RISE AB 24 april 2014 (pdf, 87 KB)

Revisorsyttrande ersättningar ledande befattningshavare 2013 (pdf, 16 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2013 (pdf, 719 KB)

Kallelse till årsstämma RISE AB 24 april 2014 (pdf, 252 KB)

Protokoll från extra bolagsstämma RISE AB, 10 december 2013 (pdf, 490 KB)

Kallelse till extra bolagsstamma RISE AB 131210 (pdf, 115 KB)

Nomineringsbeslut RISE november 2013 (pdf, 223 KB)

Protokoll extra bolagsstämma RISE Holding 6 augusti 2013 (pdf, 1.0 MB)

Kallelse till extra bolagsstämma RISE Holding 6 augusti 2013 (pdf, 133 KB)

Nomineringsbeslut RISE Holding augusti 2013 (pdf, 285 KB)

Protokoll RISE årsstämma 23 april 2013 (pdf, 1.6 MB)

Nomineringsprotokoll för årsstämma i RISE Holding 23 april 2013 (pdf, 54 KB)

Kallelse till årsstämma RISE Holding 23 april 2013 (pdf, 172 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2012 (pdf, 1.0 MB)

Protokoll extra bolagsstämma RISE Holding 20 december 2012 (pdf, 485 KB)

Kallelse till extra bolagsstämma RISE Holding 20 december 2012 (pdf, 115 KB)

Nomineringsbeslut RISE Holding december 2012 (pdf, 226 KB)

Protokoll RISE årsstämma 24 april 2012 (pdf, 1.7 MB)

Kallelse till årsstämma RISE Holding 24 april 2012 (pdf, 170 KB)

Nomineringsprotokoll för årsstämma i RISE Holding 24 april 2012 (pdf, 485 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2011 (pdf, 1.8 MB)

Protokoll RISE årsstämma 19 april 2011 (pdf, 1.2 MB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2010 (pdf, 1.5 MB)

Protokoll RISE årsstämma 28 april 2010 (pdf, 320 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2009 (pdf, 495 KB)

Bolagsstyrningsrapport RISE 2008 (pdf, 302 KB)