Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

VA-kluster Mälardalen fokuserar på resursåterföring på sitt vintermöte

03 februari 2022, 15:16

Årets vintermöte inleddes av Tove Larsen, professor på Eawag i Schweiz. I sin presentation gav Tove en historisk tillbakablick på resursåtervinning från avloppsvatten och ett globalt perspektiv på avloppsvattenrening och övergödning. Detta satta temat för diskussionen under mötet som kretsade kring huruvida urinseparering kan vara en väg framåt, lokalt i Sverige, men också globalt i fattigare länder.

Det primära syftet med avloppsvattenrening är att minska övergödning av vattenmiljöer. Övergödningsproblematiken är redan idag akut och kommer förvärras i framförallt fattiga länder då det inte finns kapacitet eller tid för en utbyggnad av konventionella system. För att minska övergödningen är konventionell centraliserad avloppsvattenrening således inte är en framkomlig lösning, utan separering och behandling av avloppsströmmar lokalt vid källan kan vara ett bättre alternativ.

Idag finns det i Sverige ett flertal pilotprojekt på gång med lokal resursseparering. Ofta kräver dessa anläggningar komplicerad teknik. Historiskt har även urinseparering testats, men dessa lösningar har ofta övergivits på grund av tekniska problem och lukt. Under sin presentation lyfte dock Tove fram urinseparering den lägsta frukten att plocka för en ökad näringsåtervinning från avlopp och minskad övergödning. Urinseparerande system med tillhörande behandling kan byggas med relativt enkel teknik och möjliggör en ökad näringsutvinning. Denna typ av separerande system är därför högintressanta för att öka näringsåtervinningen och minska energiförbrukningen på reningsverk, men skulle också vara möjlig väg framåt för att bekämpa övergödningen globalt.

Utöver diskussioner om en möjlig VA-revolution med urinseparering presenterade Jennifer Mcconville från SLU en omvärldsbevakning om utbredningen av resursseparerande system och vilka drivkrafter och barriärer som styr implementeringen. Än så länge är utbredningen av sorterande avloppssystem väldigt begränsad och politisk vilja för storskalig implementering verkar saknas. Avsaknad av politisk drivkraft var också en av slutsatserna i Håkan Jönssons presentation om hur Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA har arbetat. Av de förslag på styrmedel för en cirkulär VA som expertgruppen har lämnat till Delegationen för cirkulär ekonomi har stort antal lyfts till regeringen. Trots detta saknar frågan politisk prioritet.

Efter de inledande mer policyfokuserande presentationerna på vintermötet presenterade Alexandra Lazic ett mer praktiskt exempel, nämligen hur det går med deras pilotprojekt för att producera HTC-biokol på Margretelunds reningsverk. Vinternmötets sista presentation med fokus på näringsåtervinning hölls av Sahar Dalahmeh som har tittat på hur läkemedel anrikas, bryts ner, och transporteras i slamgödslad jord. Resultaten från studien är positiva då läkemedel späds ut när slam blandas med jord, och i hög grad bryts ner till nivåer som inte går att detektera.

Vi på näringsplattformen uppskattar det spännande programmet med en bra blandning av nytänkande, policy och teknik.   

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04