Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nytt avloppsdirektiv - nya krav på näringsåterföring?

25 mars 2024, 09:11

På en konferens i Bryssel i mars 2024 som anordnades av European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) presenterade flera aktörer om frågor rörande det nya avloppsdirektivet som EU förhandlat fram och som förväntas publiceras i sin helhet till hösten. 

Förslaget till nytt avloppsdirektiv förhåller sig till näringsåterföring på följande sätt enligt presentatörerna (bland annan Anders Finnson som presenterade som representant för EarEau): 

(Nedan texter är fritt översatta från presentatörens bilder som var på engelska)

För fosfor ska krav på återföring implementeras i lagtexten. Exakt formulering om hur mycket och utifrån vilken basnivå är inte satt. I artikel 20 i det publicerade utkastet till avloppsdirektiv står att: 

  • Varje medlemsstat ska uppmuntra återanvändning och återvinning av värdefulla resurser och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att slamhanteringen är i linje med avfallshierarkin som finns EU:s avfallsdirektiv. Detta inkluderar att a) minimera avfallsmängder (slammängder), b) förbereda för återanvändning och återvinning av resurser, speciellt fosfor och kväve och dess marknader, samt c) minimera oönskade effekter för människors hälsa och miljön
  • Kommissionen får delegation att besluta om en kombinerad återanvändnings- och återvinningskvot för fosfor från urbant avloppsslam och avloppsvatten. Kommissionen ska ha beslutat om dessa kvoter inom tre år från lagens ikraftträdande. Kraven på återanvändning och återvinning ska ta hänsyn till tillgängliga tekniker, resurser och ekonomisk gångbarhet i fosforåtervinningen, såväl som fosforhalterna i slam och tillgång på organiska fosforgödselmedel på den nationella marknaden. 

För kväve skjuts återvinningskraven lite ytterligare på framtiden. Där framgår i artikel 30 att kommissionen senast vid utgången av 2033 och vid utgången av 2040 ska utvärdera möjligheten att införa genomförbara minimikrav på återanvändning och återvinning av kväve från urbant avloppsslam och/eller avloppsvatten. 

Andra krav i det nya avloppsdirektivet kan också komma att påverka lönsamheten och viljan till återanvändning och återvinning av resurser: 

  • Skärpta utsläppskrav för kväve och fosfor till vatten.
  • Krav på att urbana avloppssystem ska bli energineutrala utan att öka utsläppen av metan eller kväveoxider.

Andra ändringar inkluderar bland annat en ny definition av slam, krav på rening av mikroföroreningar för reningsverk över en viss storlek, krav på avloppsvattenplaner, provtagning av mikroplaster, ökade incitament för återanvändning av vatten.

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-07-08

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-30

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04