Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska närings­plattformen: näringsåterföring från avlopps­strömmar

Svenska näringsplattformen finns för att samla aktörer och kunskap inom kretslopp av näringsämnen med syfte att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsströmmar är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen.

För att trygga välmående vattendrag, bördiga jordar och livsmedelsförsörjning är just återvinning och återanvändning av växtnäringsämnen och kol i avloppsflöden från städer och samhällen centralt. För att nå dit krävs en omställning på samhällsnivå, inbegripen stad, landsbygd och natur, för att gå från linjära flöden av näringsämnen till näringsämnen i en cirkulär ekonomi.

Svenska näringsplattformen ger förutsättningar för aktionsbaserad forskning med starka deltagarprocesser som vi anser behövs för att driva detta tvärdisciplinära område framåt. Näringsplattformen främjar ett sektorsövergripande angreppssätt på utmaningarna kring återanvändning av växtnäringsämnen genom att möjliggöra en tvärinstitutionell samordning och samarbete; i partnerskap inom och mellan olika sektorer för att ta steg framåt i rätt riktning och undvika tröghet i övergången till näringsämnen med ursprung i avloppsströmmar i en cirkulär ekonomi.

Bli mottagare av plattformens nyhetsbrev för att enklare hänga med på vad som händer inom området och plattformen.

I filmen nedan berättar ett antal nyckelaktörer om deras förväntningar på plattformen.


Näringsplattformen koordineras gemensamt av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet, för att säkerställa oberoende och empiriskt understödd informationsspridning och -inhämtning. Projektgruppen håller ständig omvärldsbevakning och knyter kontinuerligt relevant kunskap till plattformens informationskanaler genom kommunikation med behovsägare, beslutsfattare och senaste vetenskapliga studier inom området.

Tillsammans skapar vi kollektivt lärande.