Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på invigningen av EasyMinings kväveåtervinningspilot på Hägby torps avfallsanläggning
Foto: Elin Kusoffsky

Invigning av EasyMinings nya pilotanläggning för kväveåtervinning från kväverika vatten

13 december 2021, 17:11

Förra veckan invigdes EasyMinings pilotanläggning för rening och återvinning av kväve och Svenska näringsplattformen hade äran att få delta vid invigningen, lyssna på invigningstal och se den nya imponerande anläggningen på plats. Projektet, som är ett EU-life projekt heter RE-FERTILIZE syftar till att kunna skapa återvunnet kvävegödselmedel från kväverika vattenströmmar med en cirkulär hantering av fällningskemikalierna som används i processen.

Anläggningen, som består av två staplade containers, har en kapacitet på 4 m3/timme vilket motsvarar hela Högbytorps avloppsanläggnings lakvattenflöde. I containrarna sker (snart) en lakvattenrening som innebär att ammoniumkväve i lakvattnet kemiskt fälls ut med hjälp av en fällningskemikalie. Hela flödet går sedan genom en scrubber där det utfällda ammoniumsaltet reagerar med syran (i detta fall en svag svavelsyra vilket ger produkten ammoniumsulfat, men det är möjligt att använda andra syror i processen om man önskar). De efterföljande stegen, som består av en serie dekanteringsutrustningar och reaktorer separerar ut fällningskemikalien och renar upp denna som därmed kan återanvändas och återföras till processen. Den enda restprodukten från processen, anger EasyMining, är en förhållandevis liten gipsrest som för tillfället saknar ett dedikerat användningsområde och får deponeras.

Invigningstalen var inspirerande och en air av importance låg i luften när talare efter talare konstaterade att det är bråttom nu – både ur ett klimatperspektiv men också från ett livsmedelsperspektiv där lantbrukare brottas med skenande priser och minskad produktion av kvävegödsel, samtidigt som de pressas av höjda bränsle- och elpriser. Och att den nya piloten är på plats inger hopp – för denna ganska storskaliga pilotanläggning har gått från idé till att stå på plats på enbart 4 år – varav två av dessa har präglats av pandemi, med restriktioner och vissa svårigheter som följd. Ett inspirerande exempel på att det ibland kan gå snabbt att utveckla nya lösningar och ta dem i drift. Det blir mycket spännande att följa hur pilotkörningarna går och se tekniken klättra i TRL-skalan.

Framgångsfaktorerna för att lyckas få tekniken utvecklad och på plats på denna korta tid lyftes av flera talare;

  • En bra, kreativ idé
  • Engagerad, duktig personal
  • Partnerskap – vikten av gott samarbete
  • Investerare som satsar helhjärtat som bryr sig och tror på idén

En av de viktiga partnerna i detta projekt är BIOFOS i Danmark, som på grund av inställda flygplan fick delta digitalt vid invigningen. Efter två månaders pilotkörning på lakvattnet i Högbytorp ska nämligen pilotanläggningen transporteras ned till Köpenhamn och testas som rejektvattenrening på Köpenhamn reningsverk Lynetten. Där motsvarar kapaciteten på pilotanläggningen ca 10% av rejektvattenflödet, men Lynettens reningsverk renar å andra sidan avloppsvattnet från ca 700 000 personer– så det blir en inte obetydlig del av det totala danska rejektvattenflödet som passerar genom piloten under de tre månadernas testkörning som planeras till våren.

Ett annat oerhört viktigt partnerskap i projektet är Lantmännen som deltar i projektet och som kommer att göra krukodlingstester på den framställda kväveprodukten och som hoppas på att i framtiden kunna inkludera de återvunna kväveprodukterna i sina värdekedjor.

Även leverantörer och entreprenörer som utrustat, byggt, samrått och samarbetat i utvecklingen lyfts som oerhört viktiga för att ha kunnat få anläggningen på plats så snabbt. När det kommer till finansiärer lyfts EasyMinings ägarbolag Ragn-Sells och dess ägare som oerhört viktiga och finansiering har även fåtts från EU i form av LIFE-projektfinansiering.

Invigningen avslutades med ett gott fika med fortsatt inspirerande tal, intressanta samtal och glad stämning- nu ser vi fram emot såväl resultaten från pilottesterna och att pandemiläget återigen kan lätta så vi framöver får möjlighet att ses och föra dessa viktiga och inspirerande samtal tillsammans nästa år!

Kanske vill ni läsa mer? 

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04