Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Årets plattformsmöte i Helsingborg

16 november 2022, 15:14

I mitten av oktober genomfördes årets plattformsmöte på RecoLab i Helsingborg. Vi är så glada att vi fick tillfälle att möta medlemmar och andra intresserade av näringsåterföring från avlopp och lära oss genom såväl kunniga talare och intressanta studiebesök. 

Året 2022 som började med att pandemins klor äntligen började släppa greppet om världen fick snabbt andra svarta rubriker. När frågor om livsmedelsförsörjning, naturgasläckor, ökande gödselpriser och skenande elpriser läggs till tidigare oro för klimatförändringar - vad passade väl bättre då än att diskutera lösningar i två dagar?

På tisdagen bjöds ett fullspäckat konferensprogram. Först ut på programmet pratades jordhälsa generellt och påverkan av återföring av näringsrika avloppsströmmar av Sara Hallin på SLU. Leo Yeung från Örebro Universitet berättade sen om hur kunskapsläget kring PFAS ser ut kopplat till avlopps- och slamområdet. Från MDU presenterades flera studier som tittat på olika möjligheter att maximera nyttan av att bevattna med avloppsvatten - hur kan reningen av ett avloppsvatten optimeras för den tänkta användningen, bland annat avseende näringsinnehåll? 

Den maxade SVU-rapporten "Återvinning av näringsämnen från avlopp" från IVL, RISE och MDU presenterades av Andriy Malovanyy som berättade lite mer bland annat om de miljöekonomiska analyserna som gjorts av olika tekniker i rapporten. Anna Vestling presenterade för Svenskt Vattens räkning den nya "REVAQ-modulen" för slambiokol och David Gustavsson från VA SYD gav ett sammandrag av slambiokolskonferensen som gick av stapeln veckan innan plattformsmötet.

Efter lunch presenterade Johanna Bernsel från EU-kommissionen det nya regelverket 'Fertilizing product regulation" (FPR) som trädde i kraft under året. Regelverket förespås få stor inverkan på möjligheterna att skapa och framförallt få avsättning för olika gödselprodukter från avloppsströmmar och andra restströmmar. Sara Stiernström från EasyMining tog över stafettpinnen och berättade om FPR ur entreprenörens perspektiv - hur funkar det, vad innebär det och hur förutspås regelverket påverka marknaden framöver? Martin Kylefors berättade om sin roll som affärsutvecklare på VA SYD och hur han som sådan bedömer kalkyler för näringsåterföringsprocesser. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättade om beslutet om nytt Kretsloppsverk - hur har man tagit sig beslut om kretsloppsverk och vad händer nu?

Dagens avslutande pass handlade om olika perspektiv på källsorterande lösningar. Elisabeth Kvarnström från Ecoloop berättade om erfarenhetsnätverket för källsorterande avloppssystem och deras verksamhet hittills och framöver. Jenna Senecal från SLU och bolaget Sanitation 360 berättade om potentialen globalt för urinseparering, den SLU-utvecklade tekniken för urinseparering och försöken med urinspridning. Vi hörde också Macro dela med sig av de lärdomar och verktyg som utvecklats under projektets gång, först ut presenterades den samhällsekonomiska analysen av källsorterande avloppssystem i urban miljö av Henrik Nordzell från Ramboll. Ebba af Petersens på WRS tillsammans med Line Strand på Hushållningssällskapet presenterade en studie om acceptans och avsättning av näring från källsorterat urbant avlopp som tagits fram inom projektet och sist ut presenterade Elisabeth Kvarnström från Ecoloop det planeringsverktyg som tagits fram för att underlätta att få in tankar om källsorterade system tidigt i processen.  

Vi vill tacka alla talare och deltagare för att ni gjorde denna kunskapsspäckade dag till den roliga och lärorika tillställning det var!

Under onsdagen tog vi en bussresa över sundet till det danska reningsverket Lynetten där vi fick besöka slamförbränningsanläggningen och höra bland annat om BIOFOS framtidsplaner som energipositiv VA-organisation. Arthur Tomasz Mielczarek tog emot och berättade om BIOFOS verksamhet och projekt. Vi fick dessutom en utmärkt guidning av EasyMinings kvävepilot (Aqua2N) som under vårt besök var i drift och i full färd med att tillverka ammoniumsulfat från rejektvatten. Vi tackar EasyMining och Anna Lundbom för detta intressanta besök. Väl tillbaka i Helsingborg avslutade vi med en guidad tur på det innovativa RecoLab som tidigare i år vann det oerhört prestigefulla globala priset "Wastewater project of the year". Ett mycket uppskattat besök där Ellen Edefell guidade oss genom RecoLabs processer, både i det som gått bra och det som fortfarande är under utveckling och inte gått helt som man tänkt från början. 

Denna fullspäckade studiebesöksdag (som blev än mer späckad på grund av stopp på motorvägen på väg till Köpenhamn) fick avsluta årets plattformsmöte, och vi hoppas att alla deltagare uppskattade dagarna lika mycket som vi gjort!

2024-05-13

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-03

2024-04-03

2024-03-27

2024-03-25

2024-03-01

2024-02-28

2024-02-22

2024-02-22

2024-02-01

2024-01-16

2024-01-12

2024-01-12

2024-01-11

2023-12-11

2023-12-05

2023-11-23

2023-11-23

2023-10-26

2023-10-26

2023-10-10

2023-10-09

2023-10-09

2023-09-29

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-22

2023-09-22

2023-09-08

2023-09-04

2023-09-04

2023-08-29

2023-08-25

2023-08-15

2023-08-09

2023-07-11

2023-07-10

2023-07-05

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-28

2023-06-22

2023-06-14

2023-06-09

2023-06-09

2023-06-08

2023-06-07

2023-06-02

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-31

2023-05-26

2023-04-27

2023-04-27

2023-04-26

2023-04-17

2023-04-05

2023-04-05

2023-04-05

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-27

2023-03-08

2023-03-08

2023-03-03

2023-03-02

2023-03-02

2023-03-02

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-07

2023-02-03

2023-01-24

2023-01-23

2022-12-01

2022-11-28

2022-11-23

2022-11-16

2022-11-14

2022-11-08

2022-11-08

2022-11-02

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-24

2022-10-19

2022-09-27

2022-09-27

2022-09-23

2022-09-21

2022-09-16

2022-09-15

2022-09-09

2022-09-09

2022-09-06

2022-09-05

2022-08-30

2022-08-30

2022-08-10

2022-07-14

2022-07-13

2022-07-11

2022-07-04

2022-06-30

2022-06-28

2022-06-28

2022-06-27

2022-06-27

2022-06-13

2022-06-10

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-09

2022-06-08

2022-05-24

2022-05-24

2022-05-20

2022-05-20

2022-05-19

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-06

2022-05-03

2022-05-02

2022-04-26

2022-04-22

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-04

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-29

2022-03-25

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-14

2022-03-11

2022-03-09

2022-03-07

2022-03-07

2022-02-28

2022-02-28

2022-02-25

2022-02-25

2022-02-14

2022-02-14

2022-02-08

2022-02-08

2022-02-07

2022-02-03

2022-01-26

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-14

2021-12-22

2021-12-22

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-03

2021-11-30

2021-11-04

2021-11-02

2021-10-25

2021-10-12

2021-10-12

2021-09-28

2021-09-20

2021-09-20

2021-08-16

2021-07-15

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-21

2021-06-11

2021-06-11

2021-06-10

2021-06-10

2021-06-02

2021-05-18

2021-05-17

2021-05-06

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-27

2021-04-06

2021-03-31

2021-03-15

2021-03-12

2021-03-11

2021-02-25

2021-02-23

2021-02-15

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-09

2021-02-04

2021-01-28

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-22

2021-01-15

2020-12-22

2020-12-18

2020-12-17

2020-12-16

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-03

2020-12-02

2020-12-01

2020-11-30

2020-11-27

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-25

2020-11-24

2020-11-23

2020-11-20

2020-11-19

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-11

2020-11-09

2020-10-22

2020-10-13

2020-10-12

2020-10-08

2020-09-11

2020-09-08

2020-06-24

2020-06-03

2020-05-19

2020-04-03

2020-03-27

2020-03-19

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-03-11

2020-02-04